Gå direkt till huvudinnehållet

Misofoni

Senast reviderad:


Definition:
Kraftig/oproportionerlig känslomässig och beteendemässig reaktion på vissa, specifika ljud (minskad tolerans mot ljud) eller stimuli som associeras med dessa ljud.
Förekomst:
Förekomsten är osäker.
Symtom:
Den typiska sjukdomshistorien kännetecknas av kraftiga emotioner eller kroppsliga symtom efter exponering för ljud (eller stimuli som associeras med dessa ljud).
Kliniska fynd:
Vanligen inga.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på anamnesen. Det finns inga undersökningar som kan påvisa eller utesluta tillståndet.
Behandling:
Information om tillståndet. Gradvis upptrappning av exponeringen för det utlösande ljudet, eventuellt maskering av det utlösande ljudet och psykologisk behandling kan ha effekt.
  1. Potgieter I, MacDonald C, Partridge L, Cima R, Sheldrake J, Hoare DJ. Misophonia: A scoping review of research. J Clin Psychol. 2019;75(7):1203-1218. PMID:30859581. PubMed  
  2. Ferrer-Torres A, Giménez-Llort L. Misophonia: A Systematic Review of Current and Future Trends in This Emerging Clinical Field. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(11):6790. PMID:35682372. PubMed  
  3. Zai G, Dembo J, Levitsky N, Richter MA. Misophonia: A Detailed Case Series and Literature Review. Prim Care Companion CNS Disord. 2022;24(5):21cr03124. PMID:36179361. PubMed  
  4. Henry JA, Theodoroff SM, Edmonds C, et al. Sound Tolerance Conditions (Hyperacusis, Misophonia, Noise Sensitivity, and Phonophobia): Definitions and Clinical Management. Am J Audiol. 2022;31(3):513-527. PMID:35858241. PubMed  
  5. Swedo SE, Baguley DM, Denys D, et al. Consensus Definition of Misophonia: A Delphi Study. Front Neurosci. 2022;16:841816. Published 2022 Mar 17. PMID:35368272. PubMed  
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas