Gå direkt till huvudinnehållet

Adhd hos vuxna

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillstånd präglat av störningar i koncentrations-/uppmärksamhetsförmågan och/eller motorisk hyperaktivitet och impulsivitet. Tillståndet måste föreligga i minst sex månader. Symtom ska ha noterats före tolv års ålder och ha en direkt negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter inom studier/arbete.
Förekomst:
Prevalensen av adhd bland vuxna uppskattas till 2,5 %.
Symtom:
Adhd karakteriseras av bristande reglering av koncentration, uppmärksamhet, impulser och motorisk aktivitet, vilket medför funktionsnedsättningar inom minst två olika vardagsområden som studier, arbete, sociala relationer, fritid och hemmiljö.
Kliniska fynd:
Samtalet med en patient med adhd kan störas av ouppmärksamhet och rastlöshet.
Diagnostik:
Diagnostiken baseras på anamnes och status.
Behandling:
Behandlingen är en kombination av individanpassad läkemedelsbehandling, psykoedukation, psykoterapi och arbetsterapeutiska insatser.
 1. Thapar A, Cooper M. Attention deficit hyperactivity disorder. Lancet. 2016. pmid:26386541 PubMed  
 2. Riktlinje adhd. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) 2016. Hämtad 2022-11-03 slf.se  
 3. Simon V, Czobor P, Balint S, Meszaros A, Bitter I. Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis. Br J Psychiatry 2009; 194(3): 204-11. PMID: 19252145 PubMed  
 4. Ginsberg Y, Quintero J, Anand E et al. Underdiagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adult Patients: A Review of the Literature. Prim Care Companion CNS Disord 2014. pmid:25317367 PubMed  
 5. Retz W, Ginsberg Y, Turner D, Barra S, Retz-Junginger P, Larsson H, Asherson P. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), antisociality and delinquent behavior over the lifespan. Neurosci Biobehav Rev. 2021 Jan;120:236-248. doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.11.025. Epub 2020 Nov 30. PMID: 33271164 PubMed  
 6. Johansson Capusan A, Guterstam J, Ginsberg Y, et al. Den mörka sidan – ADHD vanligt vid substansbruk och kriminalitet. Läkartidningen. 2022;119:21105 cms.medibas.se  
 7. BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD. Årsrapport 2019. registercentrum.blob.core.windows.net  
 8. Statistikdatabas för läkemedel. Socialstyrelsen. Adhd-läkemedel (hämtad 2022-11-08) sdb.socialstyrelsen.se  
 9. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism Prioriteringsstöd till beslutsfattare och chefer 2022. Socialstyrelsen. Hämtad 2022-11-03. www.socialstyrelsen.se  
 10. Faraone SV, Larsson H. Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Mol Psychiatry. 2019 Apr;24(4):562-575. Epub 2018 Jun 11. PMID: 29892054 PubMed  
 11. Sprich S, Biederman J, Crawford MH, Mundy E and Faraone SV. Adoptive and biological families of children and adolescents with ADHD. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000; 39: 1432-7. PubMed  
 12. Carlsson T, Molander F, Taylor MJ, Jonsson U, Bölte S. Early environmental risk factors for neurodevelopmental disorders - a systematic review of twin and sibling studies published online ahead of print, 2020 Jul 24. Dev Psychopathol. 2020;1-48. PMID: 32703331 PubMed  
 13. Faraone SV, Asherson P, Banaschewski T et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder. Nat Rev Dis Primers 2015; Aug 6;1: 15020. pmid:2718926512 PubMed  
 14. Arnsten AF, Rubia K. Neurobiological Circuits Regulating Attention, Cognitive Control, Motivation, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2012;51(4):356-67. PMID: 22449642. PubMed  
 15. Volkow ND, Swanson JM. Clinical practice: Adult attention deficit-hyperactivity disorder. N Engl J Med. 2013 Nov 14;369(20):1935-44. PubMed  
 16. Hoogman M, Bralten J, Hibar DP et al. Subcortical brain volume differences in participants with attention deficit hyperactivity disorder in children and adults: a cross-sectional mega-analysis. The Lancet Psychiatry, Feb 2017. www.thelancet.com  
 17. American Psychiatric Association. MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press AB, 2015.
 18. Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. Eur Psychiatry 2018; 56: 14-34. pmid:30453134 PubMed  
 19. Kunskapsstöd för vårdgivare. ADHD. Region Stockholm. Hämtad 2022-11-09. kunskapsstodforvardgivare.se  
 20. Nationella vård- och insatsprogrammet för adhd. Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR. Hämtad 2023-01-05) www.vardochinsats.se  
 21. Läkemedel vid adhd - behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 2016. Uppdaterad 2020. Hämtad 2022-11-09. www.lakemedelsverket.se  
 22. Larson T, Aiff D, Aiff H. Behandling av ADHD hos vuxna. Läkartidningen. 2021; 118:21045. lakartidningen.se  
 23. Cortese S, Adamo N, Del Giovane C et al. Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2018 Sep;5(9):727-738. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30269-4. Epub 2018 Aug 7. PMID: 30097390 PubMed  
 24. Cândido RCF, Menezes de Padua CA, Golder S, Junqueira DR. Immediate-release methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2021 Jan 18;1(1):CD013011. doi: 10.1002/14651858.CD013011.pub2. PMID: 33460048 PubMed  
 25. Boesen K, Paludan-Müller AS, Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Extended-release methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2022 Feb 24;2(2):CD012857. doi: 10.1002/14651858.CD012857.pub2. PMID: 35201607 PubMed  
 26. Castells X, Blanco-Silvente L, Cunill R. Amphetamines for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Aug 9;8(8):CD007813. doi: 10.1002/14651858.CD007813.pub3. PMID: 30091808 PubMed  
 27. Konstenius M et al. Methylphenidate for attention deficit hyperactivity disorder and drug relapse in criminal offenders with substance dependence: a 24-week randomized placebo-controlled trial. Addiction. 2014 Mar;109(3):440-9. PubMed  
 28. Cunill R, Castells X, Tobias A, Capellà D. Atomoxetine for attention deficit hyperactivity disorder in the adulthood: a meta-analysis and meta-regression. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013 Sep;22(9):961-9. PMID: 23813665 PubMed  
 29. Nörby U, Winbladh B, Källén K. Perinatal Outcomes After Treatment With ADHD Medication During Pregnancy. Pediatrics. 2017 Dec;140(6). pii: e20170747. PMID: 29127207. PubMed  
 30. Lopez PL, Torrente FM, Ciapponi A et al. Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 23;3(3):CD010840. doi: 10.1002/14651858.CD010840.pub2. PMID: 29566425 PubMed  
 31. Young S, Amarasinghe M. Practitioner review: Non-pharmacological treatments for ADHD: a lifespan approach. J Child Psychol Psych 2010;51(2):116-133. PubMed  
 32. Faraone SV, Biederman J, Mick E. The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. Psychological Medicine. 2006;36(2):159-65. PubMed  
 33. Klein RG, Mannuzza S, Olazagasti MA, Roizen E, Hutchison JA, Lashua EC, Castellanos FX. Clinical and functional outcome of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder 33 years later. Arch Gen Psychiatry. 2012 Dec;69(12):1295-303. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2012.271. PMID: 23070149 PubMed  
 34. Dalsgaard S, Østergaard SD, Leckman JF, Mortensen PB, Pedersen MG. Mortality in children, adolescents, and adults with attention deficit hyperactivity disorder: a nationwide cohort study. Lancet. 2015 May 30;385(9983):2190-6. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61684-6. Epub 2015 Feb 26. PMID: 25726514 PubMed  
 35. Hegvik TA, Instanes JT, Haavik J, Klungsøyr K, Engeland A. Associations between attention-deficit/hyperactivity disorder and autoimmune diseases are modified by sex: a population-based cross-sectional study. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018 May;27(5):663-675. doi: 10.1007/s00787-017-1056-1. Epub 2017 Oct 5. Erratum in: Eur Child Adolesc Psychiatry. 2017 Dec 1;: PMID: 28983730 PubMed  
 36. Cortese S, Moreira-Maia CR, St Fleur D, Morcillo-Peñalver C, Rohde LA, Faraone SV. Association Between ADHD and Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Psychiatry. 2016 Jan;173(1):34-43. doi: 10.1176/appi.ajp.2015.15020266. Epub 2015 Aug 28. PMID: 26315982 PubMed  
 37. Instanes JT, Klungsøyr K, Halmøy A, Fasmer OB, Haavik J. Adult ADHD and Comorbid Somatic Disease: A Systematic Literature Review. J Atten Disord. 2018 Feb;22(3):203-228. doi: 10.1177/1087054716669589. Epub 2016 Sep 1. PMID: 27664125 PubMed  
 38. Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd, Socialstyrelsen 2019. www.socialstyrelsen.se  
 39. Halmoy A et al. Occupational outcome in adult ADHD: impact of symptom profile, comorbid psychiatric problems, and treatment: a cross-sectional study of 414 clinically diagnosed adult ADHD patients. J Atten Disord. 2009 Sep;13(2):175-87. PubMed  
 40. Chang Z, et al. Stimulant ADHD medication and risk for substance abuse. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2013 E-pub 2013 Oct 25. DOI: 10.1111/jcpp.12164. PMID: 25158998 PubMed  
 41. Lichtenstein P, et al. Medication for Attention Deficit–Hyperactivity Disorder and Criminality. N. Engl. J. Med. 2012;367(21):2006-2014. PubMed  
 42. Chang Z, et al. Serious Transport Accidents in Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and the Effect of Medication: A Population-Based Study. JAMA Psychiatry. 2014 Jan 29. PMID: 24477798. PubMed  
 • Ylva Ginsberg, docent och specialist i psykiatri, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet