Gå direkt till huvudinnehållet

Serotonergt syndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Symtomkomplex med ökad serotonerg aktivitet orsakat av läkemedel eller överdosering med serotoninaktiva substanser.
Förekomst:
I Sverige uppskattas att 75–193 personer årligen drabbas av serotonergt syndrom.
Symtom:
Vanliga symtom och tecken är konfusion, oro, tremor, svettningar, hjärtklappning och diarré.
Kliniska fynd:
Vanliga tecken är hyperreflexi, myoklonus, tremor, muskelrigiditet, svettningar och feber.
Diagnostik:
Diagnosen baseras på symtom, fynd och intag av preparat som ökar den serotonerga aktiviteten.
Behandling:
Utsättning av utlösande preparat och symtomatisk behandling.
 1. Foong AL, Grindrod KA, Patel T, Kellar J. Demystifying serotonin syndrome (or serotonin toxicity). Can Fam Physician. 2018 Oct;64(10):720-727. PMID: 30315014 PubMed  
 2. Truedson P, Ott M, Bernberg E, Werneke U. Malignt neuroleptikasyndrom och serotonergt syndrom Neuroleptic malignant syndrome and serotonin syndrome - severe adverse reactions with psychotropic medications. Lakartidningen. 2020 Sep 15;117:F3LI. Swedish. PMID: 32940904 lakartidningen.se  
 3. Mason PJ, Morris VA, Balcezak TJ. Serotonin syndrome. Presentation of 2 cases and review of the literature. Medicine 2000; 79: 201-9. PubMed  
 4. UpToDate: Serotonin syndrome (serotonin toxicity). Last updated: Apr 05, 2021 www.uptodate.com  
 5. Ables AZ, Nagubilli R. Prevention, diagnosis, and management of serotonin syndrome. Am Fam Physician 2010; 81: 1139-42. PMID: 20433130 PubMed  
 6. Dunkley EJ, Isbister GK, Sibbritt D, Dawson AH, Whyte IM. The Hunter Serotonin Toxicity Criteria: simple and accurate diagnostic decision rules for serotonin toxicity. QJM. 2003 Sep;96(9):635-42. doi: 10.1093/qjmed/hcg109. PMID: 12925718 PubMed  
 7. Perry PJ, Wilborn CA. Serotonin syndrome vs neuroleptic malignant syndrome: a contrast of causes, diagnoses, and management. Ann Clin Psychiatry 2012;24:155-162. PubMed  
 8. Jones D, Story DA. Serotonin syndrome and the anaesthetist. Anaesth Intensive Care 2005; 33: 181-7. PubMed  
 9. Höjer J, Personne M, Skagius A-S, Hansson O. Serotoninergt syndrom - flera allvarlige fall med denna ofta förbisedda diagnos. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1660-3. PubMed  
 10. Buckley NA, Dawson AH, Isbister GK. Serotonin syndrome. BMJ 2014 Feb 19; 348: g1626. pmid:24554467 PubMed  
 11. Giftinformasjonen. Serotonergt syndrom - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Sist revidert 04.02.2021. www.helsebiblioteket.no  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim