Gå direkt till huvudinnehållet

Malignt neuroleptikasyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Malignt neuroleptikasyndrom är en allvarlig och potentiellt dödlig komplikation på grund av användning av antipsykotika.
Förekomst:
Incidensen är cirka 0,1 % bland dem som använder antipsykotika. Tillståndet har blivit mer sällsynt.
Symtom:
Tillståndet kännetecknas av förändrad medvetandegrad, muskelrigiditet, feber och autonoma symtom.
Kliniska fynd:
Ofta konfusion och agitation, uttalad stelhet och feber. Takykardi och fluktuerande blodtryck.
Diagnostik:
Uteslutningsdiagnos som kräver laboratorietester, bland annat CK, för att utesluta andra tillstånd.
Behandling:
Avbryta behandling med den utlösande medicinen. Kräver sjukhusvistelse, och stödjande åtgärder med intravenös vätskebehandling och febernedsättande behandling.
 1. Ware MR, Feller DB, Hall KL. Neuroleptic Malignant Syndrome: Diagnosis and Management. Prim Care Companion CNS Disord. 2018;20(1):17r02185. Published 2018 Jan 4. PMID: 29325237 PubMed  
 2. Wijdicks EFM. Neuroleptic malignant syndrome. UpToDate, last updated May 31, 2019. UpToDate  
 3. Perry PJ, Wilborn CA. Serotonin syndrome vs neuroleptic malignant syndrome: a contrast of causes, diagnoses, and management. Ann Clin Psychiatry 2012;24:155-162. PubMed  
 4. Benzer TI. Neuroleptic malignant syndrome. Medscape, last updated Feb 12, 2015. emedicine.medscape.com  
 5. Stevens DL. Association between selective serotonin-reuptake inhibitors, second-generation antipsychotics, and neuroleptic malignant syndrome. Ann Pharmacother. 2008 Sep;42(9):1290-7. doi: 10.1345/aph.1L066. Epub 2008 Jul 15. PMID: 18628446 PubMed  
 6. Croarkin PE, Emslie GJ, Mayes TL. Neuroleptic malignant syndrome associated with atypical antipsychotics in pediatric patients: a review of published cases. J Clin Psychiatry. 2008 Jul;69(7):1157-65. doi: 10.4088/jcp.v69n0716. PMID: 18572981 PubMed  
 7. Rosebush PI, Anglin RE, Richards C, et al. Neuroleptic malignant syndrome and the acute phase response. J Clin Psychopharmacol 2008;28:459-461. PubMed  
 8. Viejo LF, Morales V, Puñal P, Pérez JL, Sancho RA. Risk factors in neuroleptic malignant syndrome: A case-control study. Acta Psychiatr Scand 2003; 107: 45-49. PubMed  
 9. Nakamura M, Yasunaga H, Miyata H, et al. Mortality of neuroleptic malignant syndrome induced by typical and atypical antipsychotic drugs: a propensity-matched analysis from the Japanese Diagnosis Procedure Combination database. J Clin Psychiatry 2012; 73: 427-30. pmid:22154901 PubMed  
 10. Nielsen RE, Wallenstein Jensen SO, Nielsen J. Neuroleptic malignant syndrome-an 11-year longitudinal case-control study. Can J Psychiatry 2012; 57: 512-8. pmid:22854034 PubMed  
 11. Naganuma H, fum I. Incidence and risk factors in neuroleptic malignant syndrome. Acta Psychiatr Scand 1994; 90: 424-26. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL