Gå direkt till huvudinnehållet

Antidepressivt utsättningssyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Typiska symtom i anslutning till hastigt avslutad behandling med antidepressiva läkemedel.
Förekomst:
Oklar incidens och prevalens.
Symtom:
Symtomen kan vara förkylningsliknande, sömnproblem, illamående, yrsel, sensoriska störningar och känsla av "elektriska stötar" i huvudet.
Kliniska fynd:
Inga typiska kliniska fynd vi utsättningssyndrom till följd av uppehåll/avslutad behandling med SSRI/SNRI. Parkinsonism och balansproblem kan förekomma vid uppehåll/avslutad behandling med tricykliska antidepressiva.
Utsättningssyndrom efter användning av MAOI-preparat kan innefatta mer allvarliga tecken som aggressivitet, agitation, katatoni, allvarliga kognitiva störningar, myoklonus eller psykotiska symtom.
Diagnostik:
Typisk anamnes med symtom inom tre dagar efter uppehåll eller minskning av dosen antidepressiva.
Behandling:
Ordna med en långsammare nedtrappning av det antidepressiva läkemedlet. Symtomen är vanligtvis lindriga och går över spontant inom en till två veckor. I sällsynta fall vid utsättningssyndrom efter användning av MAOI-preparat kan psykiatrisk vård krävas.
 1. Warner CH, Bobo W, Warner C, Reid S, Rachal J. Antidepressant discontinuation syndrome. Am Fam Physician 2006; 74: 449-56. American Family Physician  
 2. Hirsch M, Birnbaum RJ. Antidepressant medication in adults: Switching and discontinuing medication. UpToDate, last updated Jan 16, 2015. UpToDate  
 3. Thompson C. Discontinuation of antidepressant therapy: emerging complications and their relevance. J Clin Psychiatry 1998; 59: 541-8. PubMed  
 4. Agelink MW, Zitzelsberger A, Klisser E. Withdrawal syndrome after discontinuation of venlafaxine. Am J Psychiatry 1997; 154: 1473-4. American Journal of Psychiatry  
 5. Peabody CA. Trazodone withdrawal and formication. J Clin Psychiatry 1987; 48: 385. PubMed  
 6. Baldessarini RJ, Tondo L, Ghiani C, Lepri B. Illness risk following rapid versus gradual discontinuation of antidepressants. Am J Psychiatry 2010; 167: 934-41. PMID: 20478876 PubMed  
 7. Curtin F, Berney P, Kaufmann C. Moclobemide discontinuation syndrome predominantly presenting with influenza-like symptoms. J Psychopharmacol 2002; 16: 271-2. PubMed  
 8. Berigan TR. Mirtazapine-associated withdrawal symptoms: a case report. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2001; 3: 143. PubMed  
 9. Koopowitz LF, Berk M. Paroxetine induced withdrawal effects. Hum Psychophramacol 1995; 10: 147-8. PubMed  
 10. Lejoyeux M, Rodiere-Rein C, Ades J. Withdrawal syndrome from antidepressive drugs. Report of 5 cases in French. Encephale 1992; 18: 251-5. PubMed  
 11. Barr LC, Goodman WK, Price LH. Physical symptoms associated with paroxetine discontinuation. Am J Psychiatry 1994; 151: 289. American Journal of Psychiatry  
 12. Bogetto F, Bellino S, Revello RB, Patria L. Discontinuation syndrome in dysthymic patients treated with selective serotonin reuptake inhibitors: a clinical investigation. CNS Drugs 2002; 16: 273-83. PubMed  
 13. Rosenbaum JF, Fava M, Hoog SL, Ascroft RC, Krebs WB. Selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation syndrome: a randomized clinical trial. Biol Psychiatry 1998; 44: 77-87. PubMed  
 14. Oehrberg S, Christiansen PE, Behnke K, Borup AL, Severin B, Soegaard J, et al. Paroxetine in the treatment of panic disorder. A randomised, double-blind, placebo-controlled study. Br J Psychiatry 1995; 167: 374-9. British Journal of Psychiatry  
 15. Coupland NJ, Bell CJ, Potokar JP. Serotonin reuptake inhibitor withdrawal. J Clin Psychopharmacol 1996; 16: 356-62. PubMed  
 16. Paxil CR product monograph. GlaxoSmithKline; 2005. Accessed online October 19, 2005, at: http://us.gsk.com/products/assets/us_paxilcr.pdf.
 17. Lane RM. Withdrawal symptoms after discontinuation of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). J Serotonin Res 1996; 3/2: 75-83.
 18. Haddad P. Newer antidepressants and the discontinuation syndrome. J Clin Psychiatry 1997; 58(suppl 7): 17-21.
 19. Judge R, Parry MG, Quail D, Jacobson JG. Discontinuation symptoms: comparison of brief interruption in fluoxetine and paroxetine treatment. Int Clin Psychopharmacol 2002; 17: 217-25. PubMed  
 20. Shelton RC. Steps following attainment of remission: discontinuation of antidepressant therapy. Primary Care Companion J Clin Psychiatry 2001; 3: 168-74. PubMed  
 21. Rosenbaum JF, Zajecka J. Clinical management of antidepressant discontinuation. J Clin Psychiatry 1997; 58(suppl 7): 37-40.
 22. Haddad PM, Qureshi M. Misdiagnosis of antidepressant discontinuation symptoms. Acta Psychiatr Scand 2000; 102: 466-7. PubMed  
 23. Michelson D, Fava M, Amsterdam J, Apter J, Londborg P, Tamura R, et al. Interruption of selective serotonin reuptake inhibitor treatment. Double-blind, placebo-controlled trial. Br J Psychiatry 2000; 176: 363-8. British Journal of Psychiatry  
 24. Black K, Shea C, Dursun S, Kutcher S. Selective serotonin reuptake inhibitor discontinuation syndrome: proposed diagnostic criteria. J Psychiatry Neurosci 2000; 25: 255-61. PubMed  
 25. Berber MJ. FINISH: remembering the discontinuation syndrome. Flu-like symptoms, Insomnia, Nausea, Imbalance, Sensory disturbances, and Hyperarousal (anxiety/agitation). J Clin Psychiatry 1998; 59: 255. PubMed  
 26. Phillips SD. A possible paroxetine withdrawal syndrome letter. Am J Psychiatry 1995; 152: 645-6. American Journal of Psychiatry  
 27. British National Formulary. Antidepressant drugs. Accessed January 31, 2006, at: http://www.bnf.org/bnf/bnf/50/noframes/3294.htm (password required).
 28. Wolfe RM. Antidepressant withdrawal reactions. Am Fam Physician 1997;56: 455-62. American Family Physician  
 29. Bull SA, Hu XH, Hunkeler EM, Lee JY, Ming EE, Markson LE, et al. Discontinuation of use and switching of antidepressants: influence of patient-physician communication. JAMA 2002; 288: 1403-9. Journal of the American Medical Association  
 • Hans Ågren, professor emeritus och överläkare, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet