Gå direkt till huvudinnehållet

Hetsätningsstörning

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tillståndet karakteriseras av frekventa och återkommande episoder av hetsätning (≥1 gång/vecka i ≥3 månader) utan (till skillnad från bulimia nervosa ) kompensatoriska beteenden i syfte att inte gå upp i vikt, såsom självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven fysisk träning.
Förekomst:
Cirka 2 % av befolkningen har hetsätningsstörning. Tillståndet förekommer främst hos vuxna, och upp till 25 % är män.
Symtom:
Personer med hetsätningssyndrom tänker mycket på mat och vikt. De mår ofta psykiskt dåligt, med känslor av misslyckande, äckel, skam och nedstämdhet.
Kliniska fynd:
Övervikt och fetma är vanligt. 
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar har liten relevans.
Behandling:
Psykoterapi, i första hand KBT, eventuellt i kombination med läkemedel.
 1. Smink FR, van Hoeken D, Hoek, HW. Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Curr Psychiatry Rep, 14(4), 406−414. PMID: 22644309 PubMed  
 2. SBU utvärderar. Behandling av hetsätningsstörning. Rapport 248/2016 www.sbu.se  
 3. Barry DT, Grilo CM, Masheb RM. Gender differences in patients with binge eating disorder. Int J Eat Disord 2002; 31: 63-70. PubMed  
 4. Kessler RC, Berglund PA, Chiu WT, et al. The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Biol Psychiatry 2013; 73:904. PubMed  
 5. Hoek HW, van Hoeken D. Review of the prevalence and incidence of eating disorders. Int J Eat Disord 2003; 34: 383-96. PubMed  
 6. Rosenvinge JH, Sundgot-Borgen JS, Gresko RB. Prevalence and psychological correlates of anorexia nervosa, bulimia nervosa and binge eating: a controlled study. Eur Eat Disord Review 1999; 7: 382-91. PubMed  
 7. Kjelsås E. Eating disorders and physical activity in non-clinical samples. Doktoravhandling. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2003.
 8. Ätstörningar, kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska psykiatriska föreningen (SPF) 2015. Hämtad 190829 www.svenskpsykiatri.se  
 9. Fairburn C, Harrison PJ. Eating disorders. Lancet 2003; 361: 407-16. PubMed  
 10. Forman SF. Eating disorders: Overview of epidemiology, diagnosis, and course of illness. UpToDate, last updated Oct 25, 2017. UpToDate  
 11. Stunkard AJ. Binge eating disorder: disorder or marker. Int J Eat Disord 2003; 34: 107-16. PubMed  
 12. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 04/2019). WHO
 13. Yanovski SZ. Binge eating disorder and obesity in 2003: could treating an eating disorder have a possible effect on the obesity epidemic? Int J Eat Disord 2003; 34: 117-20. PubMed  
 14. Dingemans AE, Bruna MJ, van Furth EF. Binge eating disorder: a review. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26: 299-307. PubMed  
 15. Brown TA, Keel PK. Current and emerging directions in the treatment of eating disorders. Subst Abuse. 2012;6:33-61.PMID:22879753 PubMed  
 16. Ricca V, Mannucci E, Zucchi T et al. Cognitive-behavioural therapy for bulimia nervosa. A review. Psychother Psychosom 2000; 69: 287-95. PubMed  
 17. Loeb KL, Wilson GT, Gilbert JS, Labouvie E. Guided and unguided self-help for binge eating. Behav Res Ther 2000; 38: 259-72. PubMed  
 18. Svedlund NE, Norring C,Ginsberg Y,on Hausswolff-Juhlin Y. Behandling av ätstörningar vid samtidiga ADHD-symtom. Lakartidningen.se 2019-09-17 www.lakartidningen.se  
 19. Linardon J, Wade TD, de la Piedad Garcia X, Brennan L. The efficacy of cognitive-behavioral therapy for eating disorders: A systematic review and meta-analysis. J Consult Clin Psychol. 2017 Nov;85(11):1080-1094. PMID: 29083223 PubMed  
 20. Wilson GT, WilfleyDE, Agras WS, et al. Psychological treatments of binge eating disorder. Arch Gen Psychiatry 2010; 67: 94-101. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ulf Wallin, med dr och överläkare barn- och ungdomspsykiatri, Region Skånes Ätstörningscentrum, Lund
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim