Gå direkt till huvudinnehållet

Spelberoende (hasardspelsyndrom)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


DEFINITION:
Beroendesjukdom med en stark drift att spela om pengar och där spelandet dominerar i patientens liv så att andra livsområden tar skada. Betydande komorbiditet med andra psykiska sjukdomar och substansmissbruk.
FÖREKOMST:
Siffor från Folkhälsomyndigheten visar att det är lika vanligt förekommande hos män somk kvinnor. Cirka 2 % av befolkningen uppskattas vara spelberoende.
SYMTOM:
Symtomen innefattar, liksom andra beroendesjukdomar, bland annat abstinenssymtom och toleransutveckling mot mängden stimuli. Symtomen omfattar också avsaknad av impulskontroll i samband med spelandet och beteendet påverkar den egna och eventuellt andras livskvalité, hälsa och psykosocial funktion. 
KLINISKA FYND:
Det finns inga fysiska tecken som kännetecknar tillståndet. Patienter med detta problem har en tendens att vara deprimerade och präglas ofta av stressymtom med psykosomatiska besvär.
DIAGNOSTIK:
För screening eller utredning finns flera olika bedömningsinstrument för spelberoende 
BEHANDLING:
Behandlingen riktas mot att begränsa spelbeteendet (samtalsterapi, stödgrupper, läkemedel) och jämna ut skadeeffekterna från beteendet, samt att hindra återfall. Prognosen är god vid ingripande i beteendet.
 1. Łabuzek K, Beil S, Beil-Gawełczyk J, et al. The latest achievements in the pharmacotherapy of gambling disorder. Pharmacol Rep. 2014 Oct;66(5):811-20 . pmid:25149985 PubMed  
 2. Leppink EW, Redden SA, Chamberlain SR, Granta JE. Cognitive flexibility correlates with gambling severity in young adults. J Psychiatr Res. 2016 Oct; 81: 9–15 . doi:10.1016/j.jpsychires.2016.06.010 DOI  
 3. Topf JL, Yip SW, Potenza MN. Pathological Gambling: Biological and Clinical Considerations. J Addict Med 2009; 3: 111-119. PubMed  
 4. Potenza MN. Review. The neurobiology of pathological gambling and drug addiction: an overview and new findings. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2008; 363: 3181-9. PubMed  
 5. Socialstyrelsen: Behandling av spelmissbruk och spelberoende – Kunskapsstöd med rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Artikelnummer: 2018-12-5 ISBN: 978-91-7555-479-2 www.socialstyrelsen.se  
 6. Bonke J, Borregaard K. The prevalence of problematic gambling behaviour: a Scandinavian comparison. Scand J Public Health 2009; 37: 654-60. PubMed  
 7. Grant, JE, Odlaug, B.L., & Mooney, M.E. . Telescoping phenomenon in pathological gambling: association with gender and comorbidities. . Journal of Nervous and Mental Disease 2012; 200: (11):996-8..
 8. Diez, D, Aragay, N., Soms, M., Prat, G., & Casas, M. . Male and female pathological gamblers: bet in a different way and show different mental disorders.. The Spanish Journal of Psychology 2014; 17: E101. doi:10.1017/sjp.2014.88 DOI  
 9. Slutske WS. Natural recovery and treatment-seeking in pathological gambling: results of two U.S. national surveys. Am J Psychiatry 2006; 163: 297-302. American Journal of Psychiatry  
 10. Potenza MN. Neurobiology of gambling behaviors. Curr Opin Neurobiol 2013; 23(4): 660-667. PubMed  
 11. Murch WS, Clark L. Games in the Brain: Neural Substrates of Gambling Addiction. Neuroscientist 2016; 22(5): 534-545. PubMed  
 12. Subramaniam M, Abdin E, Shahwan S, et al. Culture and age influences upon gambling and problem gambling. Addict Behav Rep. 2015 Jun; 1: 57–63 . doi:10.1016/j.abrep.2015.04.004 DOI  
 13. Shead NW, Derevensky JL, Gupta R. Risk and protective factors associated with youth problem gambling. Int J Adolesc Med Health 2010; 22: 39-58. PubMed  
 14. Widinghoff, C, Håkansson A. Spelberoende är en högaktuell diagnos. Läkartidningen 2018. lakartidningen.se  
 15. Moore TJ, Glenmullen J, Mattison DR. Reports of Pathological Gambling, Hypersexuality, and Compulsive Shopping Associated With Dopamine Receptor Agonist Drugs. JAMA Intern Med 2014. pmid:25329919 PubMed  
 16. Wenzel H, Dahl A. Female pathological gamblers - a critical review of the clinical findings. Int J Ment Health Addiction 2009; 7: 190-202. PubMed  
 17. Grant JE, Kim SW, Odlaug BL. A double-blind, placebo-controlled study of the opiate antagonist, naltrexone, in the treatment of kleptomania. Biol Psychiatry 2009; 65: 600-6. PubMed  
 18. Grant JE, Odlaug BL, Chamberlain SR. Neural and psychological underpinnings of gambling disorder: A review. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2016; 65: 188-193. PubMed  
 19. Linnet J, Møller A, Peterson E, et al. Inverse association between dopaminergic neurotransmission and Iowa Gambling Task performance in pathological gamblers and healthy controls. Scand J Psychol 2011; 52: 28-34. PubMed  
 20. Dowling NA, Oldenhof E, Shandley K, et al. The intergenerational transmission of problem gambling: the mediating role of offspring gambling expectancies and motives. Addict Behav 2018; 77: 16-20. PubMed  
 21. Yau YH, Potenza MN. Gambling disorder and other behavioral addictions: recognition and treatment. Harv Rev Psychiatry. 2015 Mar-Apr;23(2):134-46 . pmid:25747926 PubMed  
 22. James RJ, Tunney RJ. The need for a behavioural analysis of behavioural addictions. Clin Psychol Rev 2017; 52: 69-76. PubMed  
 23. Dowling NA, Cowlishaw S, Jackson AC, et al. Prevalence of psychiatric co-morbidity in treatment-seeking problem gamblers: A systematic review and meta-analysis. Aust N Z J Psychiatry 2015; 49(6): 519-539. PubMed  
 24. Grant J. Impulse control disorders: a clinician’s guide to understanding and treating behavioural addictions. New York: W.W Norton; 2008.
 25. Volberg RA, McNamara LM, Carris KL. Risk Factors for Problem Gambling in California: Demographics, Comorbidities and Gambling Participation. Journal of Gambling Studies 2017. DOI: 10.1007/s10899-017-9703-5. DOI  
 26. Dannon PN, Lowengrub K, Gonopolski Y, et al. Pathological gambling: a review of phenomenological models and treatment modalities for an underrecognized psychiatric disorder. Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2006; 8: 334-9. PubMed  
 27. Moghaddam, JF, Yoon, G, Dickerson, DL, Kim, SW, Westermeyer, J. . Suicidal ideation and suicide attempts in five groups with different severities of gambling: Findings from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. The American Journal on Addictions. 2015; 24(4): 292-8. PubMed  
 28. Boudreau B, Poulin C. The South Oaks Gambling Screen-revised Adolescent (SOGS-RA) revisited: a cut-point analysis. J Gambl Stud 2007; 23: 299-308. PubMed  
 29. Citera denna rapport SBU. Spel om pengar – Behandling med psykologiska metoder eller läkemedel vid beroende eller problemspelande. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 254. ISBN 978-91-85413-97-3. www.sbu.se  
 30. Grant JE, Kim SW. Medication management of pathological gambling. Minn Med 2006; 89: 44-8. PubMed  
 31. Johnson EE, Hamer R, Nora RM, Tan B, Eisenstein N, Engelhart C. The Lie/Bet Questionnaire for screening for pathological gamblers. Psychol Rep 1997; 80: 83-8. PubMed  
 32. Dell'Osso B, Altamura AC, Allen A, et al. Epidemiologic and clinical updates on impulse control disorders: a critical review. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006; 256: 464-75. PubMed  
 33. Hodgins DC, Shead NW, Makarchuk K. Relationship satisfaction and psychological distress among concerned significant others of pathological gamblers. J Nerv Ment Dis 2007; 195: 65-71. PubMed  
 34. Pallesen S, Molde H, Arnestad HM et al. Medikamentell behandling ved spilleavhengighet Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1322 – 4.
 35. Petry NM, Stinson FS, Grant BF. Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. J Clin Psychiatry 2005; 66: 564–74.
 36. Hodgins DC, Stea JN, Grant JE. Gambling disorders Lancet 2011;378:1874-84. PubMed  
 37. Grant JE, Odlaug BL, Screiber LR. Br J Clin Pharmacol 2012; Sept 14
 38. Folkhälsomyndigheten. Metoder för att förebygga spelproblem - En systematisk litteraturöversikt. (2016) Hämtad 2019-02-08. www.folkhalsomyndigheten.se  
 39. Abbott M, Romild U, Volberg R. The prevalence, incidence, and gender and age-specific incidence of problem gambling: results of the Swedish longitudinal gambling study (Swelogs). Addiction. 2018 Apr;113(4):699-707. PMID: 29105942 PubMed  
 40. Genton P, Bauer J, Duncan S, et al. On the association between valproate and polycystic ovary syndrome. Epilepsia 2001; 42: 295-304. PubMed  
 41. Raylu N, Oei TPS. Pathological gambling: a comprehensive review. Clinical Psychological Review 2002; 22: 1009-1061. PubMed  
 42. Dowling, N. A., S. S. Merkouris, C. J. Greenwood, E. Oldenhof, J. W. Toumbourou and G. J. Youssef (2017). "Early risk and protective factors for problem gambling: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies." Clin Psychol Rev 51: 109-124.
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet