Gå direkt till huvudinnehållet

Cannabisberoende

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Cannabisberoende innebär en stark önskan eller tvång att ta cannabis och problem att kontrollera användningen.
Förekomst:
Cannabisbruket är högst i åldersgruppen 16–34 år. I denna åldersgrupp uppger cirka 10 % av männen och cirka 5 % av kvinnorna att de har använt cannabis någon gång under det senaste året.
Symtom:
Patienter söker ofta med luftvägsbesvär, psykiska besvär, koncentrationsproblem och problem i sociala sammanhang/arbete. Det finns ett flertal bedömningsinstrument tillgängliga.
Kliniska fynd:
Under ruset kan man iaktta röda ögon och snabb puls; personen är ofta avslappnad, likgiltig och emotionellt instabil. Utanför ruset kan man se psykiska eller personlighetsmässiga förändringar, kognitiva störningar och sömnsvårigheter.
Diagnostik:
THC-nedbrytningsprodukter kan påvisas i urin i flera dagar-veckor beroende på användningsfrekvensen. 
Behandling:
Patienter med cannabisberoende bör erbjudas kognitiv beteendeterapi, motivationshöjande behandling och psykosociala stödåtgärder och allmänna råd. Läkemedel har ingen central plats i behandlingen.
 1. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen. Hämtad 2021-02-24 www.socialstyrelsen.se  
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 3. Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015). www.socialstyrelsen.se  
 4. Svenska psykiatriska föreningen. Beroendemedicin i öppenvården. : Gotia Kompetens, 2018. www.gothiakompetens.se  
 5. Kunskapsläget om cannabis och folkhälsa i korthet. Rapport Folkhälsomyndighete 2019 www.folkhalsomyndigheten.se  
 6. Guttormsson, U. Skolelevers drogvanor 2020. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning; 2020. www.can.se  
 7. Fattore L, Fratta W. Beyond THC: The new generation of cannabinoid designer drugs. Front Behav Neurosci 2011; 5: 60. pmid:22007163 PubMed  
 8. Hindley G, Beck K, Borgan F, Ginestet CE, McCutcheon R, Kleinloog D, Ganesh S, Radhakrishnan R, D'Souza DC, Howes OD. Psychiatric symptoms caused by cannabis constituents: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2020 Apr;7(4):344-353. doi: 10.1016/S2215-0366(20)30074-2. Epub 2020 Mar 17. PMID: 32197092 PubMed  
 9. Department of Health, National Treatment Agency. Statistics from the National Drug Treatment Monitoring System (NDTMS) 1 april 2008-31 march 2009. NTA, 2009.
 10. Winstock AR, Ford C, Witton J. Assessment and management of cannabis use disorders in primary care. BMJ 2010; 340: c1571. BMJ (DOI)  
 11. Bahji A, Stephenson C, Tyo R, et al. Prevalence of Cannabis Withdrawal Symptoms Among People With Regular or Dependent Use of Cannabinoids A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open 2020. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.2370 DOI  
 12. Petrilli K, Ofori S, Hines L, et al. Association of cannabis potency with mental ill health and addiction: a systematic review. Lancet Psychiatry 2022; 9: 736-750. pmid:35901795 PubMed  
 13. Tuv SS, Strand MC, Karinen R et al. Syntetiske cannabinoider – effekt og forekomst. Tidsskr Nor Laegefor 2012; 132: 2285-8. pmid:23736196 PubMed  
 14. Sabioni P, Le Foll B. Psychosocial and pharmacological interventions for the treatment of cannabis use disorder. F1000Res. 2018 Feb 12;7:173. doi: 10.12688/f1000research.11191.1. PMID: 29497498 PubMed  
 15. Gates PJ, Sabioni P, Copeland J, Le Foll B, Gowing L. Psychosocial interventions for cannabis use disorder. Cochrane Database Syst Rev. 2016 May 5;2016(5):CD005336. doi: 10.1002/14651858.CD005336.pub4. PMID: 27149547 PubMed  
 16. Nielsen S, Gowing L, Sabioni P, Le Foll B. Pharmacotherapies for cannabis dependence. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 28;1(1):CD008940. doi: 10.1002/14651858.CD008940.pub3. PMID: 30687936 PubMed  
 17. Cannabinoider vid neurologiska sjukdomar. Janusinfo, Region Stockhom. Hämtad 2021-03-24 janusinfo.se  
 18. Licensförskrivningen av medicinsk cannabis ökar. LäkemedelsVärlden 2019-04-15 www.lakemedelsvarlden.se  
 19. Mücke M, Phillips T, Radbruch L, Petzke F, Häuser W. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 7;3(3):CD012182. doi: 10.1002/14651858.CD012182.pub2. PMID: 29513392 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 20. Häuser W, Welsch P, Klose P, Radbruch L, Fitzcharles MA. Efficacy, tolerability and safety of cannabis-based medicines for cancer pain : A systematic review with meta-analysis of randomised controlled trials. Schmerz. 2019 Oct;33(5):424-436. English. doi: 10.1007/s00482-019-0373-3. PMID: 31073761 PubMed  
 21. Nielsen S, Germanos R, Weier M, Pollard J, Degenhardt L, Hall W, Buckley N, Farrell M. The Use of Cannabis and Cannabinoids in Treating Symptoms of Multiple Sclerosis: a Systematic Review of Reviews. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018 Feb 13;18(2):8. doi: 10.1007/s11910-018-0814-x. PMID: 29442178 PubMed  
 22. Ortiz-Medina MB, Perea M, Torales J, Ventriglio A, Vitrani G, Aguilar L, Roncero C. Cannabis consumption and psychosis or schizophrenia development. Int J Soc Psychiatry. 2018 Nov;64(7):690-704. doi: 10.1177/0020764018801690. PMID: 30442059 PubMed  
 23. Gobbi G, Atkin T, Zytynski T et al. Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry 2019. pmid:30758486 PubMed  
 24. Meier MH, Caspi A, Knodt AR, et al. Long-Term Cannabis Use and Cognitive Reserves and Hippocampal Volume in Midlife. Am J Psychiatry 2022. pmid:35255711 PubMed  
 25. Ribeiro LI, Ind PW. Effect of cannabis smoking on lung function and respiratory symptoms: a structured literature review. NPJ Prim Care Respir Med. 2016 Oct 20;26:16071. doi: 10.1038/npjpcrm.2016.71. PMID: 27763599 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Anders C Håkansson, med dr och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet