Gå direkt till huvudinnehållet

Bensodiazepinberoende

Senast reviderad:


Definition:
Bensodiazepinberoende innebär en stark önskan eller tvång att ta bensodiazepiner och problem att kontrollera användningen.
Förekomst:
Det finns få studier som har kartlagt hur många som är beroende av bensodiazepiner, men det är troligen ett ofta förekommande tillstånd bland långtidsanvändare av sådana läkemedel.
Symtom:
Vanligast är önskemål om dosökning för att uppnå samma effekt och/eller abstinenssymtom vid försök till dosminskning eller utsättning.
Kliniska fynd:
Oftast inga typiska fynd. Eventuellt tecken på bensodiazepinpåverkan eller abstinens.
Diagnostik:
Ofta kända problem. Urinprover kan dokumentera användningen och avslöja intag utöver vad som förskrivits.
Behandling:
Långsam nedtrappning. Behandlingsresultaten kan förbättras med tillägg av stödsamtal och KBT, men kompliceras vid psykiatrisk samsjuklighet.
 1. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Socialstyrelsen. Hämtad 2021-02-24 www.socialstyrelsen.se  
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.
 3. Svenska psykiatriska föreningen. Beroendemedicin i öppenvården. : Gotia Kompetens, 2018. www.gothiakompetens.se  
 4. Statistikdatabas Läkemedel. Socialstyrelsen. Hämtad data 20201-02-25 sdb.socialstyrelsen.se  
 5. Soyka M. Treatment of Benzodiazepine Dependence. N Engl J Med. 2017 Mar 23;376(12):1147-1157. doi: 10.1056/NEJMra1611832. PMID: 28328330. PubMed  
 6. Ashton H. The diagnosis and management of benzodiazepine dependence. Curr Opin Psychiatry 2005; 18: 249-55. pmid:16639148 PubMed  
 7. IS-2211 Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Helsedirektoratet. Sist oppdatert 06.04.2016 helsedirektoratet.no  
 8. LOMMERUS En guide for helsepersonell til behandling av rusmedisinske problemstillinger 3. utgave - 1.mai 2015. Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukhus. Hämtad 2021-02-26 helse-bergen.no  
 9. Eriksson T. Läkemedelsberoende Smärtstillande, lugnande, sömnmedel. Ett beslutsstöd vid utredning och behandling. Beroendemedicin Akademiska sjukhuset. Hämtad 2021-02-26 www.akademiska.se  
 10. Läkemedelsberoende, VISS. Region Stockholm. Hämtad 2021-02-26 viss.nu  
 11. Mugunthan K, McGuire T, Glasziou P. Minimal interventions to decrease long-term use of benzodiazepines in primary care: a systematic review and meta-analysis. Br J Gen Pract 2011; 61: e573–e578. doi:10.3399/bjgp11X593857 DOI  
 12. Darker CD, Sweeney BP, Barry JM, Farrell MF, Donnelly-Swift E. Psychosocial interventions for benzodiazepine harmful use, abuse or dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD009652. DOI: 10.1002/14651858.CD009652.pub2. DOI  
 13. Smedslund G, Berg RC, Hammerstrøm KT, Steiro A, Leiknes KA, Dahl HM, Karlsen K. Motivational interviewing for substance abuse. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 5. Art. No.: CD008063. DOI: 10.1002/14651858.CD008063.pub2. DOI  
 14. Nilsen E , Bachs L , Bjørner T , et al. Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapport fra Kunnskapssenteret nr. 06 – 2007 www.kunnskapssenteret.no  
 15. Curran HV, Collins R, Fletcher S, et al. Older adults and withdrawal from benzodiazepine hypnotics in general practice: effects on cognitive function, sleep, mood and quality of life. Psychol Med 2003; 33: 1223-37. pmid:14580077 PubMed  
 16. Baillargeon L, Landreville P, Verreault R, et al. Discontinuation of benzodiazepines among older insomniac adults treated with cognitive-behavioural therapy combined with gradual tapering: a randomized trial. CMAJ 2003; 169: 1015-20. pmid:14609970 PubMed  
 17. Morin CM, Bastien C, Guay B, et al. Randomized clinical trial of supervised tapering and cognitive behavior therapy to facilitate benzodiazepine discontinuation in older adults with chronic insomnia. Am J Psychiatry 2004; 161: 332-42. pmid:14754783 PubMed  
 18. Longo LP, Johnson B. Addiction: Part I. Benzodiazepines—Side Effects, Abuse Risk and Alternatives. Am Fam Physician 2000; 61: 2121-8. pmid:10779253 PubMed  
 19. Hu X. Benzodiazepine withdrawal seizures and management. J Okla State Med Assoc 2011; 104: 62-5. pmid:21815323 PubMed  
 20. Cimolai N. Zopiclone: is it a pharmacologic agent for abuse?. Can Fam Physician 2007; 53: 2124-9. pmid:18077750 PubMed  
 21. Montplaisir J, Hawa R, Moller H et al. Zopiclone and zaleplon vs benzodiazepines in the treatment of insomnia; Canadian consensus statement. Human Psychopharmacol Clin Exp 2003; 18: 29 – 38. PMID: 12532313 PubMed  
 22. Haga C. Forgiftninger med benzodiazepinliknende legemidler. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 473-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 23. Dalsbø TK. Sakte, men sikker avslutning av benzodiazepiner . Omtale av oversikt. Kunnskapssenteret 2010. Endret 07.10.2014 www.kunnskapssenteret.no  
 24. Bramness JG, Clausen T, Tverborgvik T, Vindenes V. Ikke-opioide overdoser og øvrige rusmiddelrelaterte dødsfall. Seraf Rapport 1/2015 www.med.uio.no  
 25. Billioti de Gage S, Bégaud B, Bazin F, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ 2012; 345: e6231. doi:10.1136/bmj.e6231 DOI