Gå direkt till huvudinnehållet

Specifika fobier

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Specifik fobi kännetecknas av en svår och överdriven rädsla eller ångest som konsekvent uppstår när man utsätts för ett eller flera specifika objekt eller situationer (exempelvis närhet till vissa djur, flygning, höjder, stängda utrymmen eller blod) och som inte är proportionerlig till den faktiska faran. Fobin leder till undvikande, och symtomen är så svåra att de ger betydande lidande eller betydande försämring socialt, studie- eller yrkesmässigt eller i andra viktiga funktionsområden. 
Förekomst:
Förekommer hos 3–15 % av befolkningen någon gång under livet.
Symtom:
Fobisituationerna utlöser autonoma ångestreaktioner som hjärtklappning, andnöd, svettningar, skakningar, och yrsel. Fobin kan medföra olika grader av undvikande och social isolering.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning är normal.
Diagnostik:
Typisk anamnes ger diagnosen.
Behandling:
Kognitiv beteendeterapi (KBT) med fokus på exponering.
 1. Stinson FS, Dawson DA, Patricia Chou S, et al. The epidemiology of DSM-IV specific phobia in the USA: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Send to Psychol Med 2007; 37: 1047-59. pmid:17335637 PubMed  
 2. Eaton WW, Bienvenu OJ, Miloyan B. Specific phobias. Lancet Psychiatry 2018; 5: 678-686. pmid:30060873 PubMed  
 3. UpToDate: Specific phobias in adults. Literature review current through: Jan 2019. Nettside besøkt 02.02.19. www.uptodate.com  
 4. Sigström R, Östling S, Karlsson B et al. A population-based study on phobic fears and DSM-IV specific phobia in 70-year olds. J Anxiety Disord. 2011;25(1):148–153. PMID: 20869844 PubMed  
 5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, DSM-5. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2012.
 6. Malt U, Andressen OA, Malt EA, Melle I, Årsland D (red). Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2018.
 7. WHO: ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. 6B03 Specific phobia. Hämtad 2020-02-05 icd.who.int  
 8. UpToDate: Pharmacotherapy for specific phobia in adults. Literature review current through: Jan 2019. Nettside besøkt 11.02.19. www.uptodate.com  
 9. Virtual reality i behandling av ångestsyndrom. SBU 2021 www.sbu.se  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Sergej Andréewitch, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ola Nordviste, psykiater, Oslo