Gå direkt till huvudinnehållet

Social fobi

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Uttalad och bestående rädsla för situationer som innebär exponering för okända människor eller risk för kritisk granskning av andra. Tillståndet stör i betydande grad ett normalt fungerande i vardagen.
Förekomst:
Livstidsprevalensen beräknas till 10–15 %. 
Symtom:
Ångest med fysiska symtom och katastroftänkande i situationer där man upplever sig kritiskt granskad av andra.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning är normal.
Diagnostik:
Typisk anamnes. Ofta söker patienten för sekundära problem som till exempel depression, allmän oro eller ångest. Diagnosverktyg (M.I.N.I. ) och skattningsverktyg (LSAS-SR)  kan vara till hjälp.
Behandling:
I första hand KBT och i andra hand läkemedelsbehandling. 
 1. Schneier FR. Social anxiety disorder. N Engl J Med 2006; 355: 1029-36. PubMed  
 2. Kessler RC, Berglund P, Demler O, Jin R, Merikangas KR, Walters EE. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 593-602. PubMed  
 3. Kessler RC, Stein MB, Berglund P. Social phobia subtypes in the National Comorbidity Survey. Am J Psychiatry 1998; 155: 613-9. American Journal of Psychiatry  
 4. Schneier FR, Johnson J, Hornig CD, Liebowitz MR, Weissman MM. Social phobia: comorbidity and morbidity in an epidemiologic sample. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 282-8. PubMed  
 5. Kendler KS, Neale MC, Kessler RC, Heath AC, Eaves LJ. The genetic epidemiology of phobias in women: the interrelationship of agoraphobia, social phobia, situational phobia, and simple phobia. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 273-81. PubMed  
 6. Chavira DA, Stein MB. Childhood social anxiety disorder: from understanding to treatment. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2005; 14: 797-818. PubMed  
 7. Rapee RM, Spence SH. The etiology of social phobia: empirical evidence and an initial model. Clin Psychol Rev 2004; 24: 737-67. PubMed  
 8. Stein MB, Goldin PR, Sareen J, Zorrilla LT, Brown GG. Increased amygdala activation to angry and contemptuous faces in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry 2002; 59: 1027-34. PubMed  
 9. Argyropoulos SV, Bell CJ, Nutt DJ. Brain function in social anxiety disorder. Psychiatr Clin North Am 2001; 24: 707-72. PubMed  
 10. Hofmann SG, Heinrichs N, Moscovitch DA. The nature and expression of social phobia: toward a new classification. Clin Psychol Rev 2004; 24: 769-97. PubMed  
 11. Katzelnick DJ, Kobak KA, DeLeire T, et al. Impact of generalized social disorder in managed care. Am J Psychiatry 2001; 158: 1999-2007. American Journal of Psychiatry  
 12. Stein MB, Roy-Byrne PP, Craske MG, et al. Functional impact and healthy utility of anxiety disorders in primary care outpatients. Med Care 2005; 43: 1164-70. PubMed  
 13. Gross R, Olfson M, Gameroff MJ, et al. Social anxiety disorder in primary care. Gen Hosp Psychiatry 2005; 27: 161-8. PubMed  
 14. Stein MB, McQuaid JR, Laffaye C, McCahill ME. Social phobia in the primary care medical setting. J Fam Pract 1999; 48: 514-9. PubMed  
 15. American Psychiatric Association. MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press AB, 2015.
 16. Sareen J, Cox BJ, Afifi TO, et al. Anxiety disorders and risk for suicidal ideation and suicide attempts: a population-based longitudinal study of adults. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 1249-57. PubMed  
 17. Kushner MG, Abrams K, Thuras P, Hanson KL, Brekke M, Sletten S. Follow-up study of anxiety disorder and alcohol dependence in comorbid alcoholism treatment patients. Alcohol Clin Exp Res 2005; 29: 1432-43. PubMed  
 18. Connor KM, Kobak KA, Churchill LE, Katzelnick D, Davidson JRT. Mini-SPIN: a brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depress Anxiety 2001; 14: 137-40. PubMed  
 19. Mayo-Wilson E, Dias S, Mavranezouli I, et el. Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: a systematic review and network meta-analysis. Lancet Psychiatry 2014 Oct 1;5:368-76. www.thelancet.com  
 20. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. lakemedelsverket.se  
 21. Stein DJ, Ipser JC, Balkom AJ. Pharmacotherapy for social phobia. Cochrane Database Syst Rev 2004; 4. The Cochrane Library  
 22. Bandelow B, Reitt M, Röver C et al. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol. 2015 Jul;30(4):183-92. PMID: 25932596 PubMed  
 23. Rodebaugh TL, Holaway RM, Heimberg RG. The treatment of social anxiety disorder. Clin Psychol Rev 2004; 24: 883-908. PubMed  
 24. Nordahl HM, Vogel PA, Morken G, et al. Paroxetine, Cognitive Therapy or Their Combination in the Treatment of Social Anxiety Disorder with and without Avoidant Personality Disorder: A Randomized Clinical Trial . Psychother Psychosom 2016; 85: 346-56. pmid:27744447 PubMed  
 25. Blanco C, Schneier FR, Schmidt A, et al. Pharmacological treatment of social anxiety disorder: a meta-analysis. Depress Anxiety 2003; 18: 29-40. PubMed  
 26. Liebowitz MR, Gelenberg AJ, Munjack D. Venlafaxine extended release vs placebo and paroxetine in social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 190-8. PubMed  
 27. Lader M, Stender K, Burger V, Nil R. Efficacy and tolerability of escitalopram in 12- and 24-week treatment of social anxiety disorder: randomised, double-blind, placebo-controlled, fixed-dose study. Depress Anxiety 2004; 19: 241-8. PubMed  
 28. Stein DJ, Stein MB, Pitts CD, Kumar R, Hunter B. Predictors of response to pharmacotherapy in social anxiety disorder: an analysis of 3 placebo-controlled paroxetine trials. J Clin Psychiatry 2002; 63: 152-5. PubMed  
 29. Liebowitz MR, Heimberg RG, Schneier FR, et al. Cognitive-behavioral group therapy versus phenelzine in social phobia: long-term outcome. Depress Anxiety 1999; 10: 89-98. PubMed  
 30. Van Ameringen M, Allgulander C, Bandelow B, et al. WCA recommendations for the long-term treatment of social phobia. CNS Spectr 2003; 8(Suppl 1): 40-52.
 31. Hartley LR, Ungapen S, Davie I, Spencer DJ. The effect of beta adrenergic blocking drugs on speakers' performance and memory. Br J Psychiatry 1983; 142: 512-7. British Journal of Psychiatry  
 32. Davidson JRT, Potts N, Richichi E, et al. Treatment of social phobia with clonazepam and placebo. J Clin Psychopharmacol 1993; 13: 423-8. PubMed  
 33. Connor KM, Davidson JR, Potts NL, et al. Discontinuation of clonazepam in the treatment of social phobia. J Clin Psychopharmacol 1998; 18: 373-8. PubMed  
 34. Fedoroff IC, Taylor S. Psychological and pharmacological treatments of social phobia; a meta-analysis. J Clin Psychopharmacol 2001; 21: 311-24. PubMed  
 35. Blomhoff S, Haug TT, Hellstrom K, et al. Randomised controlled general practice trial of sertraline, exposure therapy and combined treatment in generalised social phobia. Br J Psychiatry 2001; 179: 23-30. British Journal of Psychiatry  
 36. Davidson JR, Foa EB, Huppert JD, et al. Fluoxetine, comprehensive cognitive behavioral therapy, and placebo in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry 2004; 61: 1005-13. PubMed  
 37. Virtual reality i behandling av ångestsyndrom. SBU 2021 www.sbu.se  
 38. Carlbring P, Gunnarsdottir M, Hedensjo L, et al. Treatment of social phobia: randomised trial of internet-delivered cognitive-behavioural therapy with telephone support. Br J Psychiatry 2007; 190: 123-8. British Journal of Psychiatry  
 39. KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest. SBU 2021. www.sbu.se  
 40. Peñate W, Fumero A. A meta-review of Internet computer-based psychological treatments for anxiety disorders. J Telemed Telecare. 2016 Jan;22(1):3-11. Epub 2015 May 29. PMID: 26026188. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
 • Sergej Andréewitch, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset