Gå direkt till huvudinnehållet

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Uttalad oro, under flera månader, kring flera olika händelser eller aktiviteter de flesta dagar tillsammans med symtom (se nedan).
Förekomst:
Livstidsprevalensen är cirka 3–6 % och ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.
Symptom:
Typiska symtom är rastlöshet, trötthet, koncentrationssvårigheter, irritabilitet muskelspänning och/eller sömnsvårigheter.
Kliniska fynd:
Eventuellt tecken på ångest. I övrigt normala kliniska fynd.
Diagnostik:
Typisk anamnes, eventuellt stöd av M.I.N.I.  Bedömning av psykiatriska differentialdiagnoser eller psykiatrisk komorbiditet. Kompletterande undersökningar om andra sjukdomar misstänks, till exempel blodprover för att utesluta hypotyreos, hypertyreos eller anemi.
Behandling:
I första hand KBT, och vid behov läkemedelsbehandling.
 1. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version: 04/2019). WHO icd.who.int  
 2. Locke AB, Kirst N, Shultz CG. Diagnosis and management of generalized anxiety disorder and panic disorder in adults. Am Fam Physician. 2015;91(9):617–624. PMID: 25955736 PubMed  
 3. Allgulander G, Paxling B, Andersson G. Generaliserad ångest kan behandlas effektivt. Läkartidningen nummer 14, 2011 www.lakartidningen.se  
 4. Munk-Jörgensen P, Allgulander C, Dahl AA et al. Prevalence of generalized anxiety disorder in general practice in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Psychiatric Services. 2006;57:1738-44. PMID: 17158488 PubMed  
 5. Remes O, Brayne C, van der Linde R, Lafortune L. A systematic review of reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. Brain Behav. 2016;6(7):e00497. Published 2016 Jun 5. PMID: 27458547 PubMed  
 6. Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Läkemedelsverket (2016). lakemedelsverket.se  
 7. Bandelow B, Michaelis S. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century. Dialogues Clin Neurosci. 2015;17(3):327–335. PMID: 26487813 PubMed  
 8. Baldwin D. Generalized anxiety disorder in adults: Epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, course, assessment, and diagnosis. UpToDate, last updated Apr 03, 2018. www.uptodate.com  
 9. Hettema JM, Neale MC, Kendler KS. A review and meta-analysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. Am J Psychiatry. 2001;158(10):1568–1578. PMID: 11578982 PubMed  
 10. Safren SA, Gershuny BS, Marzol P, Otto MW, Pollack MH. History of childhood abuse in panic disorder, social phobia, and generalized anxiety disorder. J Nerv Ment Dis. 2002;190(7):453–456. PMID: 12142846 PubMed  
 11. Nordahl HM, Borkovec TD, Hagen R, et al. Metacognitive therapy versus cognitive-behavioural therapy in adults with generalised anxiety disorder. BJPsych Open 2018; 4: 393-400. pmid:30294448 PubMed  
 12. Fricchione G. Generalized anxiety disorder. N Engl J Med 2004; 351: 675-82. PubMed  
 13. Stanley MA, Wilson NL, Novy DM. Cognitive behavior therapy for generalized anxiety disorder among older adults in primary care. JAMA 2009; 301: 1460-7. Journal of the American Medical Association  
 14. Brown ES, Fulton MK, Wilkeson A, Petty F. The psychiatric sequelae of civilian trauma. Compr Psychiatry 2000; 41: 19-23. PubMed  
 15. DeMartini J, Patel G, Fancher TL. Generalized Anxiety Disorder. Ann Intern Med. 2019;170(7):ITC49–ITC64. PMID: 30934083 PubMed  
 16. Herr NR, Williams JW Jr, Benjamin S, et al. Does this patient have generalized anxiety or panic disorder?: The Rational Clinical Examination systematic review. JAMA. 2014 Jul 2;312(1):78-84. doi: 10.1001/jama.2014.5950. DOI  
 17. Bandelow B, Reitt M, Röver C et al. Efficacy of treatments for anxiety disorders: a meta-analysis. Int Clin Psychopharmacol. 2015 Jul;30(4):183-92. PMID: 25932596 PubMed  
 18. Aylett E, Small N, Bower P. Exercise in the treatment of clinical anxiety in general practice - a systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv Res. 2018; 18:559. PMID: 30012142 PubMed  
 19. Baldwin D, Woods R, Lawson R, Taylor D. Efficacy of drug treatments for generalised anxiety disorder: systematic review and meta-analysis. BMJ 2011; 342: d1199. BMJ (DOI)  
 20. Slee A, Nazareth I, Bondaronek P et al. Pharmacological treatments for generalised anxiety disorder: a systematic review and network meta-analysis. Lancet 2019; S0140-6736: 31793-8. pmid:30712879 PubMed  
 21. Clifford KM, Duncan NA, Heinrich K, Shaw J. Update on managing generalized anxiety disorder in older adults. J Gerontol Nurs. 2015;41(4):10–20. PMID: 25848826 PubMed  
 22. Lenze EJ, Rollman BL, Shear K, et al. Escitalopram for older adults with generalized anxiety disorder. JAMA 2009; 301: 295-303. Journal of the American Medical Association  
 23. Frampton J. Pregabalin: A review of its use in adults with generalized anxiety disorder. CNS Drugs 2014; 9: 835-54. pmid:25149863 PubMed  
 24. Stein MB, Sareen J. . CLINICAL PRACTICE. Generalized Anxiety Disorder. The New England Journal of Medicine. Nov 19, 2015; 373:21: 2059-2068. pmid:26580998 PubMed  
 25. Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole S, Huibers M, Berking M, Andersson G. Psychological treatment of generalized anxiety disorder: a metaanalysis. Clin Psychol Rev. 2014;34:130-40. PMID: 24487344 PubMed  
 26. Kumar V, Sattar Y, Bseiso A et al. The Effectiveness of Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy in Treatment of Psychiatric Disorders. Cureus. 2017;9(8):e1626. Published 2017 Aug 29. PMID: 29098136 PubMed  
 27. Öst, L-G. . Tillämpad avslappning – Manual till en beteendeterapeutisk coping-teknik.Stockholm: Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 2006
 28. Malt U, Andressen OA, Malt EA, Melle I, Årsland D (red). Lærebok i psykiatri. Oslo: Gyldendal akademisk, 2018.
 29. Hoge EA, Bui E, Mete M, et al. Mindfulness-Based Stress Reduction vs Escitalopram for the Treatment of Adults With Anxiety Disorders A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2022. pmid:36350591 PubMed  
 30. Mikami K, Jorge RE, Moser DJ, Arndt S, Jang M, Solodkin A, et al. Prevention of post-stroke generalized anxiety disorder, using escitalopram or problem-solving therapy. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2014; 26:323-8. PMID: 24457590 PubMed  
 31. Wittchen HU, Carter RM, Pfister H, Montgomery SA, Kessler RC. Disabilities and quality of life in pure and comorbid generalized anxiety disorder and major depression in a national survey. Int Clin Psychopharmacol 2000; 15: 319-28. PubMed  
 32. Bruce SE, et al. Influence of psychiatric comorbidity on recovery and recurrence in generela anxiety disorder, social phobia, and panic disorder: a 12-year prospective study. Am J Psychiatry 2005; 162: 1179-87. American Journal of Psychiatry  
 33. Kanwar A, Malik S, Prokop LJ, Sim LA, Feldstein D, Wang Z, et al. The association between anxiety disorders and suicidal behaviors: a systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2013;30:917- 29. PMID: 23408488 PubMed  
 34. Butnoriene J, Bunevicius A, Saudargiene A et al. Metabolic syndrome, major depression, generalized anxiety disorder, and ten-year all-cause and cardiovascular mortality in middle aged and elderly patients. Int J Cardiol. 2015;190:360-6. PMID: 25939128 PubMed  
 35. Martens EJ, de Jonge P, Na B, Cohen BE, Lett H, Whooley MA. Scared to death? Generalized anxiety disorder and cardiovascular events in patients with stable coronary heart disease: The Heart and Soul Study. Arch Gen Psychiatry. 2010;67:750-8. PMID: 20603456 PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Sergej Andréewitch, överläkare, Psykiatri Sydväst, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ola Nordviste, psykiater
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim