Gå direkt till huvudinnehållet

Delirium tremens, DT

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En svår och komplicerad alkoholabstinens med tecken på konfusion och autonom hyperaktivitet.
Förekomst:
Enstaka patienter som läggs in på sjukhus på grund av alkoholabstinens utvecklar delirium tremens.
Symtom:
Symtom och tecken är kognitiv svikt – bland annat desorientering, oro, hallucinationer, illusioner och uttalat autonom hyperaktivitet med kraftiga skakningar, illamående och kräkningar. Allmäntillståndet är tydligt påverkat.
Kliniska fynd:
Takykardi, svettning och hypertension är tecken på komplicerad alkoholabstinens. Risk för kramper föreligger.
Diagnostik:
Inga specifika tester finns för att ställa diagnosen. I stället ger anamnes och fysisk undersökning vägledning. Viktigt med differentialdiagnostik.
Behandling:
Syftet med behandlingen är att få patienten i ett sovande tillstånd där patienten är lätt att väcka. För att uppnå det ges i första hand bensodiazepiner. För att förebygga neurologiska komplikationer ges tiamin (vitamin B1).
 1. Day E, Bentham P, Callaghan R, et al. Thiamine for Wernicke-Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse. Cochrane Database Syst Rev 2004; (1): CD004033. Cochrane (DOI)  
 2. Burns MJ. Delirium tremens. Medscape, last updated Apr 27, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Franck J, Hedberg C. Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende. Läkemedelsboken (hämtad 2019-08-07) lakemedelsboken.se  
 4. Amato L, Minozzi S, Vecchi S, Davoli M. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2010 Mar 17;(3):CD005063. PMID: 20238336 PubMed  
 5. Janusinfo, SLL. Nalmefen (Selincro) vid alkoholberoende. (Hämtad 2018-03-16). www.janusinfo.se  
 6. Monte R, Rabuñal R, Casariego E, et al. Analysis of the factors determining survival of alcoholic withdrawal syndrome for patients in a general hospital. Alcohol Alcohol 2010; 45: 151-8. PubMed  
 7. Läkemedel vid alkoholabstinens- behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket 2010 lakemedelsverket.se  
 8. Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M. Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD005064. PMID: 20238337 PubMed  
 9. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL, et al. Management of alcohol withdrawal delirium: an evidence-based practice guideline. Arch Intern Med 2004; 164: 1405-12. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Anders C Håkansson, med dr och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete