Gå direkt till huvudinnehållet

Abstinenssyndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Abstinens är symtom som uppträder när användning av en viss drog upphör.
Förekomst:
Alkoholabstinens ses sällan före 20-årsåldern och delirium tremens sällan före 30-årsåldern. Kokain-, amfetamin- och opiatberoende uppträder snabbt och abstinens förekommer både bland ungdomar och vuxna.
Symtom:
Typiska tecken och symtom kan vara ökat blodtryck, ökad puls och temperatur, agitation, oro, hudrodnad, tremor, svettning, ataxi, sänkt medvetande, desorientering, kramper, ångest, panik, paranoida föreställningar, syn- och hörselhallucinationer.
Kliniska fynd:
Det finns många kliniska tecken som kan ses vid långvarigt bruk av alkohol och andra droger. Ofta ger anamnes och noggrann klinisk undersökning tillräcklig vägledning.
Diagnostik:
Bland prover rekommenderas EtS och EtG för att upptäcka nyligt intag av alkohol, medan PEth eller CDT rekommenderas för att upptäcka långvarigt intag av alkohol. Urinprov rekommenderas i första hand för att upptäcka pågående eller nyligt intag av narkotika.
Behandling:
Behandling av abstinenssyndrom består av flera olika mediciner, varav bensodiazepiner intar en viktig plats. Vid alkoholabstinens är förebyggande behandling av kramper och delirium tremens en viktig del av behandlingen.
 1. Olmedo R, Hoffman RS: Withdrawal syndromes. Emerg Med Clin North Am 2000; 18: 273-88. PubMed  
 2. McKeown NJ. Withdrawal syndromes. Medscape, last updated Aug 15, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Muncie HL, Sasinian Y, Oge L. Outpatient management of alcohol withdrawal syndrome. Am Fam Physician 2013; 88: 589-95. American Family Physician  
 4. STAD. ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013. Rapport nummer 55. 2014. www.stad.org  
 5. Miller NS, Gold MS. Management of withdrawal syndromes and relapse prevention in drug and alcohol dependence. Am Fam Physician 1998; 64: 139-.
 6. Holbrook AM, Crowther R, Lotter A: Diagnosis and management of acute alcohol withdrawal. CMAJ 1999; 160: 675-80. Canadian Medical Association Journal  
 7. Neuman JE, Quan D. Alcohol withdrawal syndrome. Emerg Med Rep. 2009;30(16):197–207.
 8. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och ledning, 2017. www.socialstyrelsen.se  
 9. Höjer J. Alkoholketoacidos är en väl dokumenterad men tämligen okänd diagnos - Möjlig orsak till dödsfall bland personer med alkoholproblem Alcoholic ketoacidosis – a review. Lakartidningen. 2017 Oct 3;114:EP6D. Swedish. PMID: 28994854 PubMed  
 10. Malcolm R, Roberts JS, Wang W, et al. Multiple previous detoxifications are associated with less responsive treatment and heavier drinking during an index outpatient detoxification. Alcohol. 2000;22(3):159–164. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 11. Ritson B. ABC of alcohol. Treatment for alcohol related problems. BMJ 2005; 330: 139-41. PubMed  
 12. Mayo-Smith MF, Beecher LH, Fischer TL et al. Management of alcohol withdrawal delirium. An evidence-based practice guideline. Arch Intern Med 2004; 164: 1405-12. PubMed  
 13. Ntais C, Pakos E, Kyzas P, Ioannidis JPA. Benzodiazepines for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 3, 2005. The Cochrane Library  
 14. Kosten TR, O'Connor PG. Management of drug and alcohol withdrawal. N Engl J Med 2003; 348: 1786-95. PubMed  
 15. Berglund M, Andreasson S, Franck J et al. Behandling av alkohol- og narkotikaproblem. En evidensbaserat kunnskapssammenstelning. Statens beredning for medicinsk utvärdering, 2001.
 16. Franck J, Hedberg C. Alkohol – riskbruk, skadligt bruk och beroende. Läkemedelsboken (hämtad 2019-08-07) lakemedelsboken.se  
 17. Jesse S, Bråthen G, Ferrara M, et al. Alcohol withdrawal syndrome: mechanisms, manifestations, and management. Acta Neurol Scand. 2017 Jan;135(1):4-16. Epub 2016 Sep 1. PMID: 27586815. PubMed  
 18. Heilig M, Håkansson A. Bensodiazepiner och närbesläktade medel. Läkemedelsboken 2017 (hämtad 2018-03-26) lakemedelsboken.se  
 19. Minozzi S, Amato L, Vecchi S, Davoli M. Anticonvulsants for alcohol withdrawal. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Mar 17;(3):CD005064. PMID: 20238337 PubMed  
 20. Janusinfo, SLL. Nalmefen (Selincro) vid alkoholberoende. (Hämtad 2018-03-16). www.janusinfo.se  
 21. Jayaram-Lindstrom N, Hammarberg A, Beck O, Franck J. Naltrexone for the treatment of amphetamine dependence: A randomized, placebo-controlled trail. Am J Psychiatry 2008; 165: 1442-8. American Journal of Psychiatry  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Anders C Håkansson, med dr och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)