Gå direkt till huvudinnehållet

Viktnedgång

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


 1. Evaluation of unintentional weight loss. Last updated: 09 Mar 2022 bestpractice.bmj.com  
 2. Evans WJ, Morley JE, Argiles J, et al. Cachexia: a new definition. Clin Nutr. 2008;27:793-799. PubMed  
 3. Ätstörningar, kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska psykiatriska föreningen (SPF) 2015. Hämtad 190829 www.svenskpsykiatri.se  
 4. McMinn J, Steel C, Bowman A. Investigation and management of unintentional weight loss in older adults. BMJ. 2011;342:d1732. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 5. Wallace JI, Schwartz RS. Epidemiology of weight loss in humans with special reference to wasting in the elderly. Int J Cardiol. 2002;85(1):15–21. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 6. Gaddey HL, Holder K. Unintentional weight loss in older adults. Am Fam Physician. 2014 May 1;89(9):718-722. PubMed  
 7. Metalidis C, Knockaert DC, Bobbaers H, et al. Involuntary weight loss. Does a negative baseline evaluation provide adequate reassurance? Eur J Intern Med. 2008;19(5):345–349. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Wong CJ. Involuntary weight loss. Med Clin North Am. 2014;98:625-643. PubMed  
 9. Alibhai SM, et al. An approach to the management of unintentional weight loss in elderly people. CMAJ. 2005;172(6):773–780. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. Eek E, Arenaz Bua B. ABC om Orofaryngeal dysfagi. Lakartidningen.se 2021-04-13 lakartidningen.se  
 11. Altman KW, Richards A, Goldberg L, Frucht S, McCabe DJ. Dysphagia in stroke, neurodegenerative disease, and advanced dementia. Otolaryngol Clin North Am. 2013 Dec;46(6):1137-49. doi: 10.1016/j.otc.2013.08.005. Epub 2013 Oct 10. PMID: 24262965 PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete