Gå direkt till huvudinnehållet

Viktnedgång hos vuxna, symtomguide

Ofrivillig viktnedgång är ett symtom ska utredas.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Vad är viktnedgång?

 • Vikten varierar normalt något hos de flesta människor.
 • När kroppen förbränner mer än den tillförs, leder det med tiden till att man går ner i vikt.

Några tips om viktnedgång

 • Viktnedgång hos vuxna hänger ofta samman med psykiska och psykosociala förhållanden.
 • Frivillig viktminskning kan ha gynnsamma hälsoeffekter hos överviktiga men kan också  bero på ätstörningar hos normalviktiga vuxna och ungdomar.
 • Signifikant viktminskning är inte en naturlig del i åldrandeprocessen.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Psykiska orsaker:
 • Anorexia nervosa:
  • Förekommer främst hos unga kvinnor. De flesta insjuknar under tonåren, och som mest under högstadieåren
  • Anorexia nervosa karakteriseras av låg kroppsvikt, självframkallad viktnedgång, försenad pubertet, störd kroppsuppfattning och intensiv rädsla för att gå upp i vikt
 • Bulimia nervosa:
  • Förekommer främst hos kvinnor. De flesta insjuknar i 20-årsåldern.
  • Bulimi karakteriseras av frekventa och återkommande episoder av hetsätning (≥1 gång/vecka i ≥1 månad) åtföljda av kompensatoriska beteenden i syfte att inte gå upp i vikt, såsom självframkallade kräkningar, missbruk av laxermedel eller överdriven fysisk träning.
 • Cancersjukdomar:
 • Demens:
  • På grund av bristande näringsintag
 • Sväljningbesvär:
  • Stroke, vissa neurologiska sjukdomar och demenssjukdomar kan orsaka muskelsvaghet i mun och svalg samt försämrad muskulär koordination som gör det svårt att svälja
  • Dåliga tänder kan göra det svårt att få i sig tillräckligt med näring
 • Diabetes typ 1 eller typ 2:
  • Viktminskning förekommer särskilt i början av sjukdomsförloppet – och särskilt vid typ 1
 • För hög ämnesomsättning – hypertyreos:
  • Förekommer hos cirka 0,5 procent och är vanligare bland kvinnor
  • Typiska symtom är darrningar, viktnedgång trots god aptit, svettning, svårt att tåla värme, hjärtklappning, rastlöshet och irritabilitet
 • Hjärtsvikt:
  • Särskilt hos äldre och personer med känd hjärtsjukdom
  • Vanligt förekommande symtom är orkeslöshet, sviktande kondition, hosta, andnöd vid ansträngning, andnöd i plant ryggläge, nattliga anfall av andnöd, hjärtklappning och viktnedgång
 • Kroniska lungbesvär:
 • Kronisk njursvikt:
  • Utvecklas ofta under lång tid
  • Symtomen kan spänna från milda till allvarliga – dålig matlust, viktnedgång, orkeslöshet, illamående, klåda, törst, svullna ben, blodbrist (anemi), muskelkramper och ben- och ledbesvär
 • Användning av vätskedrivande läkemedel.
 • Alkohol- eller narkotikaberoende

Mer sällsynta orsaker

När ska man söka vård?

 • Ofrivillig viktnedgång är ett tecken som ska tas på allvar och man bör uppsöka vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur mycket har du gått ned i vikt och under hur lång tid?
 • Vad äter du? Hur mycket äter du?
 • Har du svårt att svälja?
  • Hur lång tid tar det att äta en måltid?
  • Har du behövt ändra dina matvanor?
  • Kan du svälja sina tabletter?
 • Har du dålig aptit?
 • Har du feber?
 • Använder du läkemedel?
 • Har du andra symtom eller besvär?
  • Från magen?
  • Förändringar i avföringsmönstret eller i hur avföringen ser ut?
  • Blod i avföringen?
  • Hudblödningar?
  • Ökad infektionstendens?
 • Tar narkotika?
 • Hur mycket alkohol dricker du?
 • Har du ätstörningar?

Undersökningar

 • Ofrivillig viktminskning kan vara tecken på en allvarlig underliggande sjukdom och kräver i de flesta fall att man gör en grundlig kroppsundersökning.
 • Läkaren beställer som regel ett antal blodprover och man kan också bli ombedd att lämna avföringsprover för att kontrollera om det blöder i mag-tarmkanalen.
 • Beroende på vilka fynd som görs eller vilka misstankar som väcks, kan det behövas röntgenundersökning och/eller endoskopi (undersökning på insidan av tarmen eller magsäcken med en smal slang med kamera).

Remiss

 • Vid fynd som kräver utredning utöver det man kan göra i primärvården, kan man remitteras till en specialistenhet eller bli inlagd på sjukhus.