Gå direkt till huvudinnehållet

Psykiatri

Publicerad:


Klarar du av att leva ditt liv när du utsätts för känslomässig stress, anses detta vara ett tecken på god psykisk hälsa. Om du förlorar denna förmåga kan det vara tecken på psykisk ohälsa eller sjukdom.

Psykiska eller mentala besvär definieras utifrån de symtom och tecken som de ger och de funktionsstörningar som de leder till. En funktionsstörning innebär till exempel att du inte klarar av att utföra dagliga göromål som att ta hand om hushållet, handla eller jobba.

Symtomen är det som du själv upplever och känner, det subjektiva, som nedstämdhet och hopplöshet. Tecken är det som andra observerar, som att du är upprörd eller andas snabbt.

Psykiska besvär kan visa sig som:

  • Märkliga beteenden – till exempel att man tvättar händerna mycket ofta
  • Känslor – som att vara nedstämd
  • Tankar – som vanföreställning, till exempel att tv-apparaten kontrollerar tankarna
  • Kroppsliga reaktioner – till exempel svettningar, yrsel och huvudvärk

Övergången mellan vad som är normalt och onormalt är inte alltid skarp. Man kan också fråga sig om en diagnos är så viktig. I många fall handlar det om att klargöra om det krävs behandling, om insatser från vårdpersonalen kan göra livet bättre för den person som har psykiska problem.

Orsak

Det är vanligt med känslomässiga störningar och beteendeproblem. De uppstår på grund av både nedärvda mönster och miljömässig påverkan. Schizofreni,depressiva besvär och ångeststörningar har ökad förekomst i vissa familjer. Även kemiska processer i hjärnan spelar en viktig roll vid mentala störningar. De flesta psykiska sjukdomar beror på en blandning av biologiska, miljömässiga och känslomässiga störningar. Därför behandlas psykiska besvär ofta både med läkemedel, med samtal och med förslag på förändrat beteende.

Psykiatriska sjukdomar

Psykiska besvär kan ta sig olika uttryck. Oro kan presentera sig som generell ångest. Den kan också vara kopplad till vissa bestämda situationer eller bestå av en ökad rädsla för kroppsliga sjukdomar, eller yttra sig som tvångstankar eller tvångshandlingar. Depressiva tillstånd kan presentera sig som allt från allvarliga melankolier till oklar kraftlöshet. Vid psykoser kan man reagera med vanföreställningar, förvirring och hallucinationer.