Gå direkt till huvudinnehållet

Serotonergt syndrom

Serotonin är ett ämne som kroppen producerar för att överföra nervsignaler. Preparat som höjer serotoninhalten kan i sällsynta fall leda till allvarlig sjukdom.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om serotonergt syndrom

  • Serotonin är en signalsubstans som överför nervsignaler i nervsystemet.
  • Serotonin i hjärnan påverkas av antidepressiva läkemedel, men också av vissa droger och kosttillskott.
  • Nivån av serotonin i kroppen kan i sällsynta fall bli så hög så att serotonergt syndrom utvecklas.
  • Symtom vid serotonergt syndrom är bland annat oro, skakningar, feber, svettningstendens och kramper.
  • Lättare fall av serotonergt syndrom behandlas genom avbrytande av behandlingen, medan svårare fall kräver sjukhusinläggning och intensiv behandling.

Vad är serotonergt syndrom?

Serotonergt syndrom kan i sällsynta fall uppstå om man tar preparat som förorsakar höga nivåer av ämnet serotonin i kroppen. Det kan ske vid dosökning av ett läkemedel som påverkar serotonin eller om man börjar med ytterligare ett preparat som påverkar serotoninnivåerna. 

Serotonin är ett kemiskt ämne som kroppen producerar och som behövs för att nervcellerna och hjärnan ska fungera. Men alltför mycket serotonin skapar problem. Symtom på serotonergt syndrom spänner från skakningar och diarré till allvarligare symtom som muskelstelhet, feber och kramper.

I Sverige uppskattas att 75–193 personer årligen drabbas av serotonergt syndrom.

Symtom

Typiska symtom på serotonergt syndrom uppträder inom några få timmar efter intag av ett nytt läkemedel som påverkar serotoninnivåerna, eller efter att ha ökat dosen på ett läkemedel som redan används en period. Symtom kan vara upprördhet, oro, förvirring, snabb puls, vidgade pupiller, förlust av muskelkontroll, muskelkramper, starka svettningar, diarré, huvudvärk och skakningar.

Allvarligt serotonergt syndrom kan vara livshotande. Tecken på ett allvarligt tillstånd är hög feber, kramper, oregelbunden puls eller medvetslöshet.

Orsak

Nervceller i hjärnan och ryggmärgen producerar serotonin som bidrar till att reglera uppmärksamhet, beteende och kroppstemperatur. Andra nervceller i kroppen, särskilt i matsmältningskanalen, producerar också serotonin. På andra ställen i kroppen spelar serotonin en viktig roll i regleringen av matsmältning, blodcirkulation och andning. Alltför mycket serotonin förorsakar i sällsynta fall serotonergt syndrom. I engelsk litteratur används ibland begreppet serotonin toxicity, det vill säga serotoninförgiftning.

I vissa fall kan serotoninsyndrom uppstå efter intag av ett enda läkemedel som ökar serotoninmängden i kroppen, men oftare uppstår tillstånden efter att vissa läkemedel kombinerats. Vanligast är att antidepressiva ur läkemedelsgruppen MAO-hämmare i kombination med annat antidepressivt läkemedel, till exempel så kallade SSRI- eller SNRI-preparat, utlöser serotonergt syndrom.

Flera droger kan också öka serotoninet i kroppen och vara orsak till serotonergt syndrom, exempelvis amfetamin, ecstasy och kokain. Dessutom kan kosttillskott som innehåller tryptofan eller oxitriptan bidra till serotonergt syndrom.

Diagnos

Det finns inget enskilt test som kan påvisa diagnosen serotonergt syndrom. Diagnosen ställs genom kopplingen till intag av preparat som kan öka serotoninhalten och genom att utesluta andra möjliga förklaringar. Ofta tas prover för att utesluta andra tillstånd eller för att bedöma kroppsfunktioner som kan påverkas av serotonergt syndrom.

Behandling av serotonergt syndrom

Behandling av serotonergt syndrom beror på tillståndets svårighetsgrad. Vid lindriga symtom är det enda man behöver göra, efter att man bedömts inom vården, att sluta med läkemedlet som har utlöst problemet. Om det finns allvarligare symtom blir man inlagd på sjukhus.

Olika slags läkemedel kan användas för att dämpa symtomen vid serotonergt syndrom. Dessutom kan det i allvarliga fall vara nödvändigt med tillförsel av vätska intravenöst och syrgas.

Prognos

Symtomen på serotonergt syndrom går oftast över inom en till två dagar efter att man har slutat använda preparaten som har lett till serotoninökningen, men ibland kan det ta längre tid innan symtomen går över.

Vill du veta mer?