Gå direkt till huvudinnehållet

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom är en komplikation av antipsykotisk behandling. Typiska symtom är förändrad medvetandegrad, muskelstelhet och feber.

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om malignt neuroleptikasyndrom

  • Tillstånd som kan uppstå hos personer som använder antipsykotika.
  • Typiska symtom är förändrad medvetandegrad, muskelstelhet och feber.
  • Diagnosen ställs baserat på de typiska symtomen. Det är en utesutningsdiagnos, så undersökningar görs ofta för att utesluta andra tillstånd.
  • Malignt neuroleptikasyndrom ska behandlas på sjukhus. Det viktigaste är att sluta med antipsykotika. Ofta används också läkemedel som kan dämpa symtomen.
  • De flesta fallen är lindriga och går över efter en till tre veckor med adekvat behandling. Ibland kan ett malignt neuroleptikasyndrom dock bli mycket allvarligt och medföra dödsfall.

Vad är malignt neuroleptikasyndrom?

Malignt neuroleptikasyndrom är ett tillstånd som då och då uppstår hos personer som använder så kallade antipsykotika, vilket är läkemedel som bland annat används vid behandling av schizofreni och mani.

Orsaken till syndromet är delvis oklart, men tycks ha att göra med läkemedlets påverkan av signalämnen i hjärnan. Sannolikt uppträder tillståndet hos omkring 0,1 % av alla som använder antipsykotika. De flesta uppvisar få symtom men i sällsynta fall blir ett malignt neuroleptikasyndrom mycket allvarligt.

Symtom

Det vanligaste är att symtomen inträder en kort tid efter insättning av det antipsykotiska läkemedlet, vanligtvis inom de två första veckorna. Tillståndet etablerar sig under en till tre dagar. Ett huvudsymtom är förändrad medvetandegrad/förvirring, som ofta uppträder först. Det följs av muskelstelhet, feber, ofrivilliga rörelser i armar och ben, skakningar, tal- och sväljsvårigheter och hög feber. Pulsen kan bli snabb och blodtrycket kan bli instabilt. I allvarliga fall kan personen drabbas av koma.

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på de typiska symtomen. En noggrann läkarundersökning genomförs för att utesluta att det finns andra orsaker till symtomen. Dessutom tas blodprover.

Behandling av malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom ska behandlas på sjukhus. Det viktigaste är att sluta med antipsykotika. Hos de flesta gör detta att tillståndet går över av sig självt. Ofta används också läkemedel som kan dämpa symtomen och som möjligtvis kan förbättra prognosen. Man bör vänta cirka två veckor innan behandling med antipsykotika påbörjas igen – och ett annat antipsykotika bör då väljas.

Prognos

De flesta fallen är lindriga och går över efter en till tre veckor med adekvat behandling. Ibland kan ett malignt neuroleptikasyndrom dock bli mycket allvarligt och medföra dödsfall. Tidig diagnos samt att omedelbart upphöra med det utlösande läkemedlet är viktiga faktorer med tanke på prognosen.

Vill du veta mer?