Gå direkt till huvudinnehållet

Paniksyndrom, översikt

En panikattack kommer oväntat och upplevs som en intensiv rädsla, tillsammans med symtom som hjärtklappning, darrningar, andningssvårigheter, bröstsmärtor och yrsel.

Faktagranskad av: Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Senast reviderad:


Fakta om paniksyndrom

  • Panikattacker är plötsliga och oväntade attacker av intensiv rädsla eller obehag. Man kan känna sig rädd för att bli galen, att dö eller tappa kontrollen.
  • Vid paniksyndrom har man dessutom under minst en månad varit ihållande orolig för att få fler panikattacker och/eller ändrat sitt beteende på ett negativt sätt på grund av panikattackerna.
  • Paniksyndrom förekommer oftare hos personer som har nära släktingar med samma tillstånd.
  • Diagnosen ställs utifrån den typiska sjukdomshistorien och frånvaro av tecken på kroppslig sjukdom. Attackerna går över efter några få minuter, vilket är ovanligt vid kroppslig sjukdom.
  • KBT är mycket effektiv vid paniksyndrom och utgör idag förstahandsbehandling. Antidepressiva (SSRI) har också bevisat god effekt vid paniksyndrom.
  • Med konsekvent genomförd KBT-behandling kan åtta av tio räkna med att bli helt bra eller betydligt förbättrade.

Vad är paniksyndrom?

Panikattacker är plötsliga och oväntade attacker av intensiv rädsla eller obehag. Man kan känna sig rädd för att bli galen, att dö eller tappa kontrollen. Vid paniksyndrom har man dessutom under minst en månad varit ihållande orolig för att få fler panikattacker och/eller ändrat sitt beteende på ett negativt sätt på grund av panikattackerna. Panikattacker kan kan vara en del av många psykiatriska tillstånd men vid paniksyndrom kommer attackerna, åtminstone inledningsvis, utan tydliga utlösande faktorer.

Panikattackerna åtföljs av fysiska symtom som hjärtklappning, andningssvårigheter, darrningar, svettning, bröstsmärtor, yrsel, illamående eller obehag i magen.

Panikattackerna har inte samband med specifika situationer eller någon verklig fara utan framstår som oförklarlig. De uppstår plötsligt, når sitt max inom loppet av några minuter och avklingar därefter successivt. Efter attacken kan en rädsla uppstå för att det ska komma en ny attack, så kallad förväntansångest. Det kan göra att personer med panikattacker börjar undvika platser eller situationer som de sätter i samband med tidigare attacker.

Paniksyndrom förekommer någon gång under livet hos omkring 1–2 % av befolkningen, och 10–30 % har någon gång upplevt en enstaka panikattack. Tillståndet debuterar ofta omkring 20-årsåldern. Kvinnor drabbas oftare än män.

Orsaker

Det finns många teorier men det går inte att peka på någon enskild orsak. Paniksyndrom förekommer oftare hos personer som har nära släktingar med samma tillstånd.

Personer med paniksyndrom feltolkar ofarliga kroppsförnimmelser som farliga. Till exempel tolkas hjärtklappning som ett tecken på hotande hjärtattack. Detta leder till en ond cirkel där signalerna från kroppen förstärks, hjärtat börjar att slå kraftigare och snabbare, vilket ökar ångesten ytterligare. Detta leder till ökad uppmärksamhet på fysiska symtom och till katastroftänkande, vilket skapar en ond cirkel. Panikattacker kan också framkallas av substanser som tillförs utifrån (koffein , kokain, nikotin , etcetera), ändringar i ämnesomsättningen (lågt blodsocker, förhöjd nivå av sköldkörtelhormon) eller anemi (blodbrist).

Paniksyndrom förekommer samtidigt med flera psykiatriska tillstånd, framförallt depression och andra ångesttillstånd. Mer än hälften av alla som har paniksyndrom utvecklar någon gång under sjukdomsförloppet depression. Cirka 80 % av alla patienter med paniksyndrom kan berätta om stressande livshändelser under de tolv månader som föregick debuten. Om detta visar på verkliga orsakssamband är dock osäkert då studierna är gjorda i efterhand och det kan finnas en tendens hos den drabbade att uppförstora tidigare händelser för att se en förklaring till annars svårförståeliga panikattacker.

Vid paniksyndrom föreligger en ökad känslighet i kroppens autonoma nervsystem. Instabilitet i denna del av nervsystemet, som styr bland annat puls, andning och tarmfunktioner, ger ökad benägenhet att reagera i vissa situationer. Signalsubstanserna adrenalin  och noradrenalin  är de viktigaste ämnena som frigörs. Det uppstår en ”larmreaktion” utan att det finns någon verklig fara. Panikattacker kan också utlösas vid hyperventilering.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån den typiska sjukdomshistorien och frånvaro av tecken på kroppslig sjukdom. Attackerna går över efter några få minuter, vilket är ovanligt vid kroppslig sjukdom.

Läkaren mäter blodtryck och undersöker aktuella organ (hjärta, lungor, buk) för att utesluta att något är fel. Blodprover och andra eventuella undersökningar är också normala.

Det är viktigt att läkaren/psykologen tidigt i sjukdomsförloppet fastställer och förklarar att paniksyndrom föreligger för att undvika att patienten fortsätter att söka hjälp hos andra vårdgivare i tron att det rör sig om en allvarlig kroppslig sjukdom.

Behandling

Syftet med behandlingen är att förbattra patientens funktionsnivå och livskvalitet.

Grundlig information är grunden för all behandling. Det ger patienten en förklaring till hur symtomen uppstår och vad de beror på. Det kan hjälpa att registrera attackerna genom att föra en symtomdagbok.

Psykologisk behandling i form av KBT är mycket effektiv vid paniksyndrom och utgör idag förstahandsbehandling. Numera finns KBT för paniksyndrom via internet, se internetpsykiatri.se  eller Vårdguiden .

Även om många klarar sig utan läkemedel, kan det i vissa fall vara lämpligt. Antidepressiva (SSRI) har en bevisat god effekt vid paniksyndrom. Återfallsprocenten efter avslutad behandling är dock hög.

Bensodiazepiner har ingen plats i långtidsbehandlingen och bör bara undantagsvis användas för akutbehandling. Det finns en betydande risk för att bli beroende av dessa mediciner. Inte minst ett psykologiskt beroende, det vill säga ett behov av att alltid ha med sig lugnande tabletter och att glömma dem eller få slut på dem blir en katastrof som hindrar dagliga aktiviteter.

Prognos

Med konsekvent genomförd KBT-behandling kan åtta av tio räkna med att bli helt bra eller betydligt förbättrade.

Patientförening

Vill du veta mer?