Gå direkt till huvudinnehållet

Val av antidepressiva läkemedel

Senast reviderad:


  1. Nyttan överväger riskerna för det antidepressiva läkemedlet Valdoxan (agomelatin). Läkemedelsverket (2014-10-01).www.lakemedelsverket.se  
  2. Mann JJ. The medical management of depression. N Engl J Med 2005; 353: 1819-34. PMID: 16251538.PubMed  
  3. Potenta hämmare av CYP2D6 bör ej ges tillsammans med tamoxifen. Läkemedelsverket 2010.lakemedelsverket.se