Gå direkt till huvudinnehållet

Tillväxthämning hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Växt under -2,5 SD eller korsande percentiler efter 2 års ålder. Kan bero på en kronisk sjukdom, genetisk kortvuxenhet, kromosomfel, avsaknad av god tillväxt hos prematura/dysmatura.
Förekomst:
Osäker förekomst. Den vanligaste orsaken är normalfenomen (korta föräldrar).
Symtom:
Symtom på kronisk underliggande sjukdom.
Kliniska fynd:
Vanligtvis normala fynd, men ibland avvikande proportioner och pubertetsutveckling.
Diagnostik:
Röntgen för att få fram skelettålder, IGF-1, kromosomanalys, malabsorptionsprover, metabolismprover.
Behandling:
Grundsjukdom behöver behandlas, växthormon kan bli aktuellt vid tillstånd med brist på detta.
  1. Rikshandboken i barnhälsovård, hämtad 2019-07-24 www.rikshandboken-bhv.se  
  2. Sisley S, Trujillo MV, Khoury J, Backeljauw P. . Low incidence of pathology detection and high cost of screening in the evaluation of asymptomatic short children.. J Pediatr 2013; 163: 1045-51. pmid:23706358 PubMed  
  3. Maiorana A, Cianfarani S. Impact of growth hormone therapy on adult height of children born small for gestational age. Pediatrics 2009; PMID:19706577. PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Otto Westphal, docent och överläkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin (NEL)