Gå direkt till huvudinnehållet

Tal- och språkstörning hos barn

Senast uppdaterad: Publicerad:
Sakkunnig:


  1. McAllister A. Oralmotoriska störningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
  2. Lohmander A. Persson C. Henningsson G. Talstörningar av anatomiskt/strukturella avvikelser hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.387-388
  3. Lundberg I. Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur, 2010.
  4. Dyslexi hos barn och ungdomar: Tester och insatser – en systematisk litteraturöversikt från SBU (2014). www.sbu.se  
  5. McAllister A. Lindestad P-Å. Södersten M. Röststörningar hos barn och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.377-382
  6. Ramberg C. Samuelsson C. Stamning och skenande tal hos vuxna och ungdomar, Logopedi, Studentlitteratur, Lund 2008, s.453
  7. Hall D. Elliman D. Health for all Children: Revised Fourth Edition. : Oxford University Press, 2003.
  • Marika Schütz, legitimerad logoped, Sprakar.se, styrelseledamot Svenska Logopedförbundet

Tidigare sakkunniga

  • Stein E Høyer, överläkare, barneavdelingen, Regionsykehuset i Tromsø
  • Ingard Løge, specialist inom allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim