Gå direkt till huvudinnehållet

Tågång hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Tågång hos barn kan vara ett normalfynd hos barn upp till 3 års ålder.
Förekomst:
Habituell tågång är den vanligaste formen av tågång hos små barn och är relativt vanligt.
Symtom:
Tågång uni- eller bilateralt.
Kliniska fynd:
Inga vid habituell tågång. Vid idiopatisk tågång kan kort hälsena förekomma. 
Diagnostik:
Idiopatisk tågång är en exklusionsdiagnos.
Behandling:
I de flesta fall behövs ingen behandling.
  1. Zolkoske, A. C., Fehr, S. D. (2023). Nelson pediatric symptom-based diagnosis: Common diseases and their mimics. Elsevier. dx.doi.org  
  2. Rikshandboken. Barnhälsåvård för professionen. Tågång. Revideringsdatum 2019-05-13 (hämtad 2023-10-12). www.rikshandboken-bhv.se  
  3. Engström P, Tedroff K. The prevalence and course of idiopathic toe-walking in 5-year-old children. Pediatrics. 2012;130(2):279-284. PMID: 22826572 PubMed  
  4. Donne JH, Powell JA, Fahey MC, Beare R, Kolic J, Williams CM. Some children with idiopathic toe walking display sensory processing difficulties but not all: A systematic review. Acta Paediatr. 2023;112(8):1620-1632. PMID: 37161850 PubMed  
  5. Ruzbarsky JJ, Scher D, Dodwell E. Toe walking: causes, epidemiology, assessment, and treatment. Curr Opin Pediatr. 2016;28(1):40-46. PMID: 26709689 PubMed  
  6. Caserta AJ, Pacey V, Fahey M, Gray K, Engelbert RH, Williams CM. Interventions for idiopathic toe walking. Cochrane Database Syst Rev. 2019;10(10):CD012363. Published 2019 Oct 6. doi:10.1002/14651858.CD012363.pub2 DOI  
  7. Sivaramakrishnan S, Seal A. Fifteen-minute consultation: A child with toe walking. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2015;100(5):238-241. PMID: 25855215 PubMed  
  8. Honig EL, Haeberle HS, Kehoe CM, Dodwell ER. Pediatric orthopedic mythbusters: the truth about flexible flatfeet, tibial and femoral torsion, W-sitting, and idiopathic toe-walking. Curr Opin Pediatr. 2021;33(1):105-113. PMID: 33315688 PubMed  
  9. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd. Duchennes muskelatrofi 2021-05-22 (hämtad 2023-10-15). www.socialstyrelsen.se  
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas