Gå direkt till huvudinnehållet

Rakit

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Nedsatt mineralisering av skelettet kring växtplattorna på grund av D-vitaminbrist  hos barn. Brist hos vuxna ger osteomalaci. 
Förekomst:
Relativt sällsynt tillstånd.
Symtom:
Symtom och tecken ses tydligast hos spädbarn samt ungdomar i puberteten. 
Kliniska fynd:
Proximal myopati, stort kranium, tjocka handleder, böjda leder hos barn som går.
Diagnostik:
Påverkat kalcium, fosfat, paratyroideahormon, alkaliskt fosfat, 25-hydroxycholecalciferol. Röntgen av ulna och radius med karateristiska fynd.
Behandling:
Behandlas med vitamin D och kalcium, och förebyggs med solexponering och adekvat intag av vitamin D.
 1. Creo, A. L., Thacher, T. D., Pettifor, J. M., Strand, M. A., & Fischer, P. R. (2016). Nutritional rickets around the world: an update. Paediatrics and International Child Health, 37(2), 84–98. doi:10.1080/20469047.2016.1248170 DOI  
 2. Shore RM, Chesney RW. Rickets: Part II. Pediatr Radiol. 2013 Jan. 43(2):152-72. PMID: 23179485 PubMed  
 3. Barnläkarföreningen, Rikshandboken för barnhälsovård, Rakit. Hämtad 2019-10-10
 4. De‐Regil LM, Palacios C, Lombardo LK, Peña‐Rosas JP. Vitamin D supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 1. Art. No.: CD008873. DOI: 10.1002/14651858.CD008873.pub3 DOI  
 5. Munns CF, Shaw N, Kiely M, et al. Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(2):394–415. doi:10.1210/jc.2015-2175 DOI  
 6. Svenska barnläkarföreningen, sektion endokrinologi. PM/riktlinjer för Vitamin D-brist. 2017. Hämtad 2019-10-11. endodiab.barnlakarforeningen.se  
 7. Carpenter, T. O., Shaw, N. J., Portale, A. A., Ward, L. M., Abrams, S. A., & Pettifor, J. M. (2017). Rickets. Nature Reviews Disease Primers, 3, 17101. doi:10.1038/nrdp.2017.101 DOI  
 8. Wharton B, Bishop N. Rickets. Lancet 2003; 362: 1389-400. PubMed  
 9. Pearce SH, Cheetham TD. Diagnosis and management of vitamin D deficiency. BMJ 2010; 340: b5664. pmid:20064851 PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Otto Westphal, docent och överläkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Internationellt samarbete

 • Medibas har ett samarbete med redaktionerna i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) och Deximed. Deras texter är viktiga källor i Medibas revisionsarbete