Gå direkt till huvudinnehållet

För tidig pubertet

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Begynnande bröstutveckling hos flickor under 8 år, pubertal testisvolym hos pojkar under 9 år. Kan ha central eller perifer orsak. Hos flickor ses främst idiopatisk central orsak.
Förekomst:
Normal pubertetstart varierar med etnicitet. "Äkta" för tidig pubertet ses egentligen relativt sällan. Central pubertas precox av okänd orsak är vanligast.
Symtom: 
Kontaktorsak kan variera: begynnande bröstutveckling, ökad behåring, svettlukt. 
Kliniska fynd:
Låg födelsevikt predisponerar, särskilt hos flickor. Den kliniska undersökningen bör kartlägga pubertetstecken och tillväxt.
Diagnostik:
Växtdata, FSH, LH. östradiol/testosteron. Röntgen för skelettåldersbestämning. Fortsatt utredning utöver det bör bedömas inom pediatriken. 
Behandling:
Individuell bedömning. Vid okänd orsak blir målet att öka slutlängden och säkra en god psykosocial utveckling. Eventuellt GnRH-analog i utvalda fall. Eventuellt kirurgi vid perifer orsak. 
 1. Klein DA, Emerick JE, Sylvester JE, Vogt KS. Disorders of Puberty: An Approach to Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2017 Nov 1;96(9):590-599. PubMed  
 2. Brito VN, Spinola-Castro AM, Kochi C, Kopacek C, da Silva, PCA, & Guerra-Júnior G. (2016). Central precocious puberty: revisiting the diagnosis and therapeutic management. Archives of Endocrinology and Metabolism, 60(2), 163-172. https://dx.doi.org/10.1590/2359-3997000000144
 3. Teilmann G, Pedersen CB, Jensen TK, Skakkebaek NE, Juul A. Prevalence and incidence of precocious pubertal development in Denmark: an epidemiologic study based on national registries. Pediatrics 2005; 116: 1323-8. Pediatrics  
 4. Biro FM, Galvez MP, Greenspan LC, et al. Pubertal assessment method and baseline characteristics in a mixed longitudinal study of girls. Pediatrics 2010; 126: 583-90. Pediatrics  
 5. Abreu AP, Kaiser UB. Pubertal development and regulation. Lancet Diabetes Endocrinol. 2016 Mar; 4(3): 254–264. DOI: 10.1016/S2213-8587(15)00418-0 DOI  
 6. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Arch Dis Child 1970; 45: 13-24. PubMed  
 7. Marshall WA, Tanner JM. Variations in the pattern of pubertal changes in girls. Arch Dis Child 1969; 44: 291-303. PubMed  
 8. Deng X, Li W, Luo Y, Liu S, Wen Y, and Liu Q. Association between Small Fetuses and Puberty Timing: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2017 Nov; 14(11): 1377. doi: 10.3390/ijerph14111377 DOI  
 9. Reinehr T, Roth CL. Is there a causal relationship between obesity and puberty? Lancet Child Adolesc Health. 2019 Jan;3(1):44-54. doi: 10.1016/S2352-4642(18)30306-7. DOI  
 10. Li W, Liu,Q, Deng X, Chen Y, Liu S, and Story M. Association between Obesity and Puberty Timing: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2017 Oct; 14(10): 1266. doi: 10.3390/ijerph14101266 DOI  
 11. Leonardi A, Cofini M, Rigante D, Lucchetti L, Cipolla C, Penta L, Esposito S. The Effect of Bisphenol A on Puberty: A Critical Review of the Medical Literature. Int J Environ Res Public Health. 2017 Sep 10;14(9). pii: E1044. doi: 10.3390/ijerph14091044. DOI  
 12. Latronico, A. C., Brito, V. N., & Carel, J.-C. (2016). Causes, diagnosis, and treatment of central precocious puberty. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 4(3), 265–274. doi:10.1016/s2213-8587(15)00380-0 DOI  
 13. Aguirre, R. S., & Eugster, E. A. (2018). Central precocious puberty: From genetics to treatment. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 32(4), 343–354. doi:10.1016/j.beem.2018.05.008 DOI  
 14. Neely, E. K., & Crossen, S. S. (2014). Precocious puberty. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 26(5), 332–338. doi:10.1097/gco.0000000000000099 DOI  
 15. de Vries L, Horev G, Schwartz M, Phillip M. Ultrasonographic and clinical parameters for early differentiation between precocious puberty and premature thelarche. Eur J Endocrinol 2006; 154: 891-8. PubMed  
 16. Liu G, Duranteau L, Carel J-C, Monroe J, Doyle DA, Shenker A. Leydig-cell tumors caused by an activating mutation of the gene encoding the luteinizing hormone receptor. N Engl J Med 1999; 341: 1731-6. New England Journal of Medicine  
 17. Pin Li, PhD, MD, Yan Li, MD, and Chung-Lin Yang, MS. Gonadotropin Releasing Hormone Agonist Treatment to Increase Final Stature in Children With Precocious PubertyA Meta-Analysis. Medicine (Baltimore). 2014 Dec; 93(27): 10.1097/MD.0000000000000260
 18. Bhatia S, Neely EK, Wilson DM. Serum luteinizing hormone rises within minutes after depot leuprolide injection: implications for monitoring therapy. Pediatrics 2002; 109: 30. Pediatrics  
 19. Carel JC, Blumberg J, Seymour C, Adamsbaum C, Lahlou N. Three-month sustained-release triptorelin (11.25 mg) in the treatment of central precocious puberty. Eur J Endocrinol 2006; 154: 119-24.
 20. Carel J-C, Léger J. Precocious puberty. N Engl J Med 2008; 358: 2366-77. PubMed  
 21. Carel JC, Roger M, Ispas S, et al. Final height after long-term treatment with triptorelin slow release for central precocious puberty: importance of statural growth after interruption of treatment. J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 1973-8. PubMed  
 22. Heger S, Muller M, Ranke M, et al. Long-term GnRH agonist treatment for female central precocious puberty does not impair reproductive function. Mol Cell Endocrinol 2006; 254: 217-20. PubMed  
 23. Risk för minskad effekt vid felaktig hantering av depåläkemedel med leuprorelin. Nyheter Läkemedelsverket 2019-06-17 lakemedelsverket.se  
 24. Carel JC, Lahlou N, Jaramillo O, et al. Treatment of central precocious puberty by subcutaneous injections of leuprorelin 3-month depot (11.25 mg). J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 4111-6. PubMed  
 25. Eugster EA, Rubin SD, Reiter EO, Plourde P, Jou HC, Pescovitz OH. Tamoxifen treatment for precocious puberty in McCune-Albright syndrome: a multicenter trial. J Pediatr 2003; 143: 60-6. PubMed  
 26. Kaplowitz P. Clinical characteristics of 104 children referred for evaluation of precocious puberty. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 3644-50. PubMed  
 • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

 • Otto Westphal, docent och överläkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet