Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad längdtillväxt hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
En enhetlig definition saknas men längd >2 SD bör bedömas. Ökad längdtillväxt beror sällan på sjukdom.
Förekomst:
Prevalenssiffror finns inte.
Symtom:
Ökad tillväxthastighet/korsande av percentiler. 
Kliniska fynd:
Vanligtvis inget avvikande.
Diagnostik:
Förväntad slutlängd bör bedömas.  Eventuellt kan röntgen av vänster hand ske för att bedöma skelettålder. I vissa fall finns indikation för utredning av ökad växthormonsproduktion.
Behandling:
Är inte nödvändigt men kan erbjudas. Indikation för behandling vid estimerad slutlängd över 185 cm för flickor och 200 cm för pojkar. Föreslagen behandling är då epifysiodes.
  1. Bedömning av barns tillväxt, Rikshandboken Barnhälsovård, hämtad 2019-08-21 www.rikshandboken-bhv.se  
  2. Courant F, Aksglaede L, Antignac JP, Monteau F, Sorensen K, Andersson AM, Skakkebaek NE, Juul A, Bizec BL.. Assessment of circulating sex steroid levels in prepubertal and pubertal boys and girls by a novel ultrasensitive gas chromatography-tandem mass spectrometry method.. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95 (1): 82-92
  3. "När ska man skriva remiss till barnläkare?" - BLF:s delförening för endokrinologi och diabetes, en del av Barnläkarföreningen
  4. Venn A, Bruinsma F, Werther G, et al. Oestrogen treatment to reduce the adult height of tall girls: long-term effects on fertility. Lancet 2004; 364: 1513-8. PubMed  
  5. Bruinsma FJ, Venn AJ, Patton GC, et al. Concern about tall stature during adolescence and depression in later life. J Affect Disord 2006; 91:145. PubMed  
  6. Hendriks AE, Drop SL, Laven JS, Boot AM. Fertility of tall girls treated with high-dose estrogen, a dose-response relationship. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:3107-14 PubMed  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet

Tidigare sakkunniga

  • Otto Westphal, docent och överläkare, Centrum för pediatrisk tillväxtforskning, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet