Gå direkt till huvudinnehållet

Intellektuell funktionsnedsättning

Senast reviderad:


Definition:
Sänkt intellektuell förmåga (IQ <70) och bristande adaptivt beteende som visar sig före 18 års ålder.
Förekomst:
Prevalens cirka 1 % internationellt. I åldersgruppen >55 år är prevalensen cirka 0,5 % i Sverige.
Symtom:
Varierar stort beroende på grad av intellektuell funktionsnedsättning. Eventuellt känt tillstånd med andra karakteristika. Ofta stresskänslig.
Kliniska fynd:
Klinisk undersökning kan vara normal, ofta dålig kontakt och motoriska problem. 
Diagnostik:
Standardiserad testning av intellektuella förmågor och kartläggning av adaptiva förmågor.
Behandling:
Stödinsatser och anpassningar i hem, skola och på arbete.
  1. American Psychiatric Association. MINI-D 5. Diagnostiska kriterier enligt DSM-5. Stockholm: Pilgrim Press AB, 2015.
  2. Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin. Kliniska riktlinjer för bemötande och behandling. Svenska Psykiatriska föreningen 2019. www.svenskpsykiatri.se  
  3. Maulik PK, Mascarenhas MN, Mathers CD, Dua T, Saxena S. Prevalence of intellectual disability: a meta-analysis of population-based studies. Res Dev Disabil. 2011 Mar-Apr;32(2):419-36. doi: 10.1016/j.ridd.2010.12.018. Epub 2011 Jan 13. Erratum in: Res Dev Disabil. 2013 Feb;34(2):729. PMID: 21236634. PubMed  
  4. Ng N, Sandberg M, Ahlström G. Prevalence of older people with intellectual disability in Sweden: a spatial epidemiological analysis. J Intellect Disabil Res. 2015 Dec;59(12):1155-67. PMID: 26306552 PubMed  
  5. Intellektuell funktionsnedsättning - riktlinjer för medicinsk utredning Svensk Neuropediatrisk Förening - arbetsgruppen för intellektuell funktionsnedsättning, hämtad 210422 snpf.barnlakarforeningen.se  
  6. Gjærum B, Ellertsen B. Hjerne og atferd. 2.utg. Oslo: Gyldendal, 2002.
  7. Mason J. The provision of psychological therapy to people with intellectual disabilities: an investigation into some of the relevant factors. Journal of Intellectual Disability Research 2007; 51: 244-9. PubMed  
  • Martin Jägervall Överläkare, Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL