Gå direkt till huvudinnehållet

Habituell tågång

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Schwentker EP. Toe walking. eMedicine, July 13, 2004. www.emedicine.com
  2. Deborah M, Eastwood F.R.C.S, Malcom B, Menelaus F.R.A.C.S, Robert V, Dickens F.R.A.C.S, Nigel S, Broughton F.R.C.S, William G, Cole M. Idiopathic toe-walking: Does treatment alter the natural history. J of Ped Orthop 2000; 9: 47-9. PubMed  
  • Carl Johan Tiderius Docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim