Gå direkt till huvudinnehållet

Leukemi hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Leukemi är en gemensam beteckning på malign utveckling av en eller flera cellinjer i hematopoesen.
Förekomst:
Under perioden 2015–2019 registrerades i Sverige 366 patienter <18 år med akut lymfatisk leukemi (ALL) och 108 patienter <18 år med akut myeloisk leukemi (AML).
Symtom:
Ofta subakut insjuknande med trötthet, ospecifika allmänsymtom, frekventa infektioner, blödningstendens i hud och slemhinnor, nattsvettningar, låggradig feber och/eller värk och ömhet i skelettet.
Kliniska fynd:
Blaster i perifert blod och cytopeni i de övriga cellinjerna. Välgrundad misstanke akuta leukemier enligt standardiserade vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC) .
Diagnostik:
Blodprov och benmärgsundersökning.
Behandling:
Varierande behandlingsprotokoll utifrån immunfenotyp, cytogenetik och risk.
 1. Årsrapport 2019 Svenska Barncancerregistret cceg.ki.se  
 2. Hunger SP, Mullighan CG. Acute Lymphoblastic Leukemia in Children. N Engl J Med. 2015 Oct 15;373(16):1541-52. doi: 10.1056/NEJMra1400972. PMID: 26465987. PubMed  
 3. Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, AML. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2021-04-19 kunskapsbanken.cancercentrum.se kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 4. Horton TM, Steuber CP. Overview of the presentation and diagnosis of acute lymphoblastic leukemia in children and adolescents. UpToDate, last updated Aug 2019. Siden besøkt 02.12.19 www.uptodate.com  
 5. Zeller B, Gustafsson G, Forestier E, Abra¬hamsson J, Clausen N, Heldrup J, Hovi L, Jonmundsson G, Lie SO, Glomstein A, Hasle H; Nordic Society of Paediatric Haematol¬ogy and Oncology (NOPHO). Acute leu¬kaemia in children with Down syndrome: a population-based Nordic study. Br J Haematol. 2005 Mar;128(6):797-804. PubMed  
 6. Abildgaard L, Ellebæk E, Gustafsson G, Abrahamsson J, Hovi L, Jonmundsson G, Zeller B, Hasle H. Optimal treatment intensity in children with Down syndrome and myeloid leukaemia: data from 56 children treated on NOPHO-AML protocols and a review of the literature. Annals of Hematology 85:275-280. 2006.
 7. Sinigaglia R, Gigante C, Bisinella G, et al. Musculoskeletal manifestations in pediatric acute leukemia. J Pediatr Orthop 2008; 28:20. PubMed  
 8. Nationellt vårdprogram Akut lymfatisk leukemi, ALL. Kunskapsbank för cancervården. Hämtad 2021-04-15 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 9. Hough R, Vora A. Crisis Management in the Treatment of Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Putting Right What Can Go Wrong (Emergency Complications of Disease and Treatment). Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2017; 2017(1): 251-58. pmid:29222263 PubMed  
 10. Nationellt vårdprogram långtidsuppföljning efter barncancer. Hämtad 2021-05-25 kunskapsbanken.cancercentrum.se  
 11. Borgmann A, Zinn C, Hartmann R, et al. Secondary malignant neoplasms after intensive treatment of relapsed acute lymphoblastic leukaemia in childhood. Eur J Cancer. 2008;44:257-268. PubMed  
 12. Mulrooney DA, Yeazel MW, Kawashima T, et al. Cardiac outcome in a cohort of adult survivors of childhood and adolescent cancer: retrospective analysis of the Childhood Cancer Survivor Study cohort. BMJ 2009; 339: b4606. BMJ (DOI)  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutetMikael Behrendtz, överläkare, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Tidigare sakkunniga

 • Mikael Behrendtz, överläkare, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL