Gå direkt till huvudinnehållet

Shaken baby syndrom

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Christian CW, Block R. Abusive head trauma in infants and children. Pediatrics 2009;123:1409-11 www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. SBU. Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 255. ISBN 978-91-85413-98-0. www.sbu.se  
  • Athena Adeli, legitimerad läkare, Karolinska Institutet
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim