Gå direkt till huvudinnehållet

Spondylolys och spondylolistes

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Spondylolys är en defekt i kotbågen utan glidning av ryggkotan. Spondylolistes är en framåtglidning av ryggkotan i förhållande till underliggande kotan.
Förekomst:
Cirka 5 % av barn har spondylolys. Cirka 15 % av spondylolys utvecklas till spondylolistes.  
Symtom:
Spondylolys är ofta asymtomatisk, men kan ge besvär i form av trötthet och smärta i ländryggen hos tonåringar. Spondylolistes ger ofta aktivitetsrelaterade smärtor och i vissa fall radikulära symtom. 
Kliniska fynd:
Eventuellt palpationsömhet lumbalt. Smärtprovokation vid hyperextension i ryggen. 
Diagnostik:
Vanlig röntgen, eventuellt CT och/eller MRT.
Behandling:
Består av avlastning, träning, i vissa fall korsett och/eller kirurgi. 
 1. Patel DR, Nelson TL: Sports injuries in adolescents. Med Clin North Am 2000 Jul; 84(4): 983-1007, viii.
 2. Nigrovic PA. Back pain in children and adolescents: Overview of causes. UpToDate, last updated Sep 11, 2014. UpToDate  
 3. Beutler WJ, Fredrickson BE, Murtland A, et al. The natural history of spondylolysis and spondylolisthesis: 45-year follow-up evaluation. Spine. 2003 May 15. 28(10):1027-35. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 4. Soler T, Calderon C: The prevalence of spondylolysis in the Spanish elite athlete. Am J Sports Med 2000 Jan-Feb; 28(1): 57-62. PubMed  
 5. Froese BB. Lumbar spondylolysis and spondylolisthesis. Medscape, last updated Jul 02,2018. emedicine.medscape.com  
 6. Hu SS, Tribus CB, Diab M, Ghanayem AJ. Spondylolisthesis and spondylolysis. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 656. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Sakai T, Sairyo K, Suzue N. Incidence and etiology of lumbar spondylolysis: review of the literature. J Orthop Sci 2010; 15(3): 281-8. pmid:20559793 PubMed  
 8. Baker RJ, Patel D. Lower back pain in the athlete: common conditions and treatment. Prim Care 2005; 32: 201. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Kim HJ, Green DW. Adolescent back pain. Curr Opin Pediatr 2008; 20: 37. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 10. Masci L, Pike J, Malara F, et al. Use of the one-legged hyperextension test and magnetic resonance imaging in the diagnosis of active spondylolysis. Br J Sports Med 2006; 40:940. British Journal of Sports Medicine  
 11. Leone A, Cianfoni A, Cerase A, et al. Lumbar spondylolysis: a review. Skeletal Radiol 2011; 40: 683. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 12. Daniels JM, Fields KB, Grayzel J. Spondylolysis and spondylolisthesis in child and adolescent athletes: Management. UpToDate. Last updated May 08, 2017. (Hämtad 2019-02-22) www.uptodate.com  
 13. Bouras T, Korovessis P. Management of spondylolysis and low-grade spondylolisthesis in fine athletes. A comprehensive review. Eur J Orthop Surg Traumatol. 2015;25 Suppl 1:S167‐S175. PMID:25394940. PubMed  
 14. Klein G, Mehlman CT, McCarty M. Nonoperative treatment of spondylolysis and grade I spondylolisthesis in children and young adults: a meta-analysis of observational studies. J Pediatr Orthop 2009; 29: 146. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 15. Garet M, Reiman MP, Mathers J, Sylvain J. Nonoperative treatment in lumbar spondylolysis and spondylolisthesis: a systematic review. Sports Health 2013; 5:225. PubMed  
 16. Longo UG, Loppini M, Romeo G, et al. Evidence-based surgical management of spondylolisthesis: reduction or arthrodesis in situ. J Bone Joint Surg Am. 2014 Jan 1. 96(1):53-8. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 17. Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD et al. Surgical versus nonsurgical treatment for lumbar degenerative spondylolisthesis. N Engl J Med 2007; 356: 2257-70. New England Journal of Medicine  
 18. SBU. Radiofrekvensbehandling mot långvarig ryggsmärta från facettlederna. 2020-03-20 (Hämtad 2020-04-15). www.sbu.se  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus