Gå direkt till huvudinnehållet

Skolios

Senast reviderad:


Definition:
En sidodeviation av ryggraden, en ryggradskrökning. Vid idiopatisk skolios finns ingen känd orsak.
Förekomst:
2–3 % av alla skolbarn har skolios. Allvarlig skolios är ovanligt.
Symtom:
Skolios hos barn ger i regel inga symtom. 
Kliniska fynd:
Hos patienter med skolios kan man se en lutning av ryggen vid framåtböjning. En skoliometer kan användas för att kvantifiera lutningen. 
Diagnostik:
Barn med misstänkt skolios ska remitteras för röntgen. En Cobbs vinkel >10 grader är förenligt med skolios.
Behandling:
Behandlingen kan bestå av observation, fysioterapi, korsettbehandling och/eller kirurgi.
 1. Socialstyrelsen. Vägledning för elevhälsan. 2016-11-04, ändringar januari 2017 (Hämtad 2020-12-11). www.socialstyrelsen.se  
 2. Horne JP, Flannery R, Usman S. Adolescent idiopathic scoliosis: diagnosis and management. Am Fam Physician. 2014 Feb 1;89(3):193-198. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 3. LeFever D, Menger RP. Infantile and Juvenile Scoliosis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 26, 2020. PMID:30137782. PubMed  
 4. Menger RP, Sin AH. Adolescent and Idiopathic Scoliosis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 21, 2020. PMID.29763083.
 5. Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, et al. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth. Scoliosis Spinal Disord. 2018;13:3. PMID:29435499. PubMed  
 6. Karlsson M, Karlsson J, Roos H. Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Studentlitteratur, 2018. ISBN: 978-91-44-09084-9.
 7. Trobisch P, Suess O, Schwab F. Idiopathic scoliosis. Dtsch Arztebl Int. 2010;107(49):875-884. PMID:21191550. PubMed  
 8. Płaszewski M, Grantham W, Jespersen E. Screening for scoliosis - New recommendations, old dilemmas, no straight solutions. World J Orthop. 2020;11(9):364-379. PMID:32999857. PubMed  
 9. Dunn J, Henrikson NB, Morrison CC, Nguyen M, Blasi PR, Lin JS. Screening for Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Systematic Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); January 2018. PMID:29638297. PubMed  
 10. Negrini S, Minozzi S, Bettany-Saltikov J, et al. Braces for idiopathic scoliosis in adolescents. Spine 2010; 35: 1285-93. PubMed  
 11. Miller NH. Cause and natural history of adolescent idiopathic scoliosis. Orthop Clin North Am 1999; 30:343-52. PubMed  
 12. Smith JS, Shaffrey CI, Berven S, et al, for the Spinal Deformity Study Group. Improvement of back pain with operative and nonoperative treatment in adults with scoliosis. Neurosurgery 2009; 65: 86-94. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Max Tenne, med dr och överläkare, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus