PEVA (klumpfot)

Basfakta

Definition

  • PEVA är en förkortning av det deskriptiva namnet på denna medfödda missbildning: Pes Equino Varus Adductus. Fotleden står i spets (equinus), hälen i varus och resten av foten i adduktion.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.