Gå direkt till huvudinnehållet

Perthes sjukdom (Legg-Calvé-Perthes sjukdom)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Aseptisk nekros, osteonekros, av caput femoris-epifysen hos barn till följd av nedsatt blodtillförsel till detta område (avaskulär nekros).
Förekomst:
Tillståndet är sällsynt och har en årlig incidens på cirka 8 per 100 000 bland barn <16 år. Vanligen sker insjuknandet vid 3–12 års ålder.
Symtom:
Till en början är symtomen ofta vaga med kortvariga, övergående episoder av hälta och lätt eller ingen smärta. Episoderna uppkommer särskilt efter belastning och fysisk ansträngning och blir värre med tiden. Efter hand blir hältan tydligare och barnet klagar över smärtor i knät, ljumsken eller framsidan/utsidan av låret. 
Kliniska fynd:
Hälta och nedsatt rörlighet i höftleden i alla riktningar, tydligast vid abduktion och inåtrotation som kan bli i det närmaste helt upphävda.
Diagnostik:
Röntgen och MR-undersökning ger diagnosen.
Behandling:
Behandlingen är symtomatisk eller kirurgisk. Fysioterapi.
 1. Harris GD. Legg-Calve-Perthes disease. Medscape, last updated Feb 26, 2018.
 2. Herring JA, Kim HT, Browne R. Legg-Calve-Perthes disease. Part II: Prospective multicenter study of the effect of treatment on outcome. J Bone Joint Surg Am 2004; 86: 2121-34. PubMed  
 3. Wiig O, Terjesen T, Svenningsen S, et al. The epidemiology and aetiology of Perthes’ disease in Norway. A nationwide study of 425 patients. J Bone Joint Surg Br 2006; 88: 1217-23. PubMed  
 4. Guille JT, Lipton GE, Tsirikos AI, Bowen JR. Bilateral Legg-Calvé-Perthes disease: presentation and outcome. J Pediatr Orthop 2002; 22: 458-63. PubMed  
 5. Wiig O, Huhnstock S, Terjesen T, et al. The outcome and prognostic factors in children with bilateral Perthes' disease: a prospective study of 40 children with follow-up over five years. Bone Joint J 2016; 98-B: 569-75. doi:10.1302/0301-620X.98B4.36045 DOI  
 6. Heesakkers N, van Kempen R, Feith R, Hendriks J, Schreurs W. The long-term prognosis of Legg-Calvé-Perthes disease: a historical prospective study with a median follow-up of forty one years. Int Orthop. 2014 Nov 19.
 7. Gordon JE, Schoenecker PL, Osland JD, et al. Smoking and socio-economic status in the etiology and severity of Legg-Calvé-Perthes' disease. J Pediatr Orthop B 2004;13:367-370. PubMed  
 8. Bahmanyar S, Montgomery SM, Weiss RJ, et al. Maternal smoking during pregnancy and other prenatal and perinatal factors and the risk of Legg-Calvé-Perthes disease. Pediatrics 2008;122:459-464. Pediatrics  
 9. Perry DC, Bruce CE, Pope D, et al. Perthes' disease of the hip: socioeconomic inequalities and the urban environment. Arch Dis Child 2012;97:1053-1057.
 10. Herring JA, Kim HT, Browne R. Legg-Calve-Perthes disease. Part I: Classification of radiographs with use of the modified lateral pillar and Stulberg classifications. J Bone Joint Surg Am 2004; 86: 2103-20. PubMed  
 11. Wainwright A, Knight D. Legg-Calvé-Perthes' disease. BMJ Best Practice, last reviewed February 2018. bestpractice.bmj.com  
 12. Wiig O, Svenningsen S, Terjesen T. Calvé-Legg-Perthes' sykdom. Oversiktsartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 946-9. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 13. Nguyen NA, Klein G, Dogbey G, et al. Operative versus nonoperative treatments for Legg-Calvé-Perthes disease: a meta-analysis. J Pediatr Orthop 2012;32:697-705.
 14. Saran N, Varghese R, Mulpuri K. Do femoral or salter innominate osteotomies improve femoral head sphericity in Legg-Calvé-Perthes disease? A meta-analysis. Clin Orthop Relat Res 2012;470:2383-2393.
 15. Karimi MT, McGarry T. A comparison of the effectiveness of surgical and nonsurgical treatment of legg-calve-perthes disease: a review of the literature. Adv Orthop. 2012. 2012:490806. PMID: 22953066. PubMed  
 16. McAndrew MP, Weinstein SL. A long-term follow-up of Legg-Calvé-Perthes disease. J Bone Joint Surg Am.1984; 66: 860 -9. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus