Gå direkt till huvudinnehållet

Lägesbetingad (positionell) skallasymmetri

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Lägesbetingad skallasymmetri uppstår på grund av att skallens skelett är mjukt så att huvudformen kan påverkas av att ligga längre tid mot en yta. 
Förekomst:
Incidensen av lägesbetingad skallasymmetri beräknas till cirka 20 % av alla spädbarn.
Symtom:
Avvikande skallform och att barnet har ett favoritläge är vanliga symtom.  
Kliniska fynd:
Skallasymmetri kan ses. Torticollis och asymmetri av öronposition kan förekomma
Diagnostik:
Är en klinisk diagnos.  
Behandling:
Vid lägesbetingad skallasymmetri ska det påverkade skallområdet inte belastas.
 1. Engström O, Nilsson P, Enblad P och Nowinsk D. ABC om Skallmissbildningar. Läkartidningen. 2020,117:FSWR www.lakartidningen.se  
 2. Linz, C., Kunz, F., Böhm, H., & Schweitzer, T. (2017). Positional Skull Deformities. Deutsches Arzteblatt international, 114(31-32), 535–542. PMID: 28835328. PubMed  
 3. Lennartsson, F., & Nordin, P. (2019). Nonsynostotic plagiocephaly: a child health care intervention in Skaraborg, Sweden. BMC pediatrics, 19(1), 48. PMID: 30727985. PubMed  
 4. Socialstyrelsen. Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. En vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal. 2014. www.socialstyrelsen.se  
 5. Lennartsson F. (2020). Nonsynostotic Plagiocephaly: Prevention Strategies in Child Health Care. Journal of clinical medicine, 9(12), 3946. PMID: 33291382. PubMed  
 6. Akademiska Sjukhuset, Västra Götalandsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nationellt vårdprogram. Viss Kraniofacial kirurgi. 2017. (Hämtad 2022-02-10). slf.se  
 7. De Bock, F., Braun, V., & Renz-Polster, H. (2017). Deformational plagiocephaly in normal infants: a systematic review of causes and hypotheses. Archives of disease in childhood, 102(6), 535–542. PMID: 28104626. PubMed  
 8. Rikshandboken. Skallasymmetri och torticollis. Senast reviderat 2018-09-18 (Hämtad 2022-02-10). www.rikshandboken-bhv.se  
 9. Bialocerkowski AE, Vladusic SL, Wei Ng C. Prevalence, risk factors, and natural history of positional plagiocephaly: a systematic review. Dev Med Child Neurol. 2008 Aug;50(8):577-86. PMID: 18754894. PubMed  
 10. Mawji, A., Vollman, A. R., Fung, T., Hatfield, J., McNeil, D. A., & Sauvé, R. (2014). Risk factors for positional plagiocephaly and appropriate time frames for prevention messaging. Paediatrics & child health, 19(8), 423–427. PMID: 25382999. PubMed  
 • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas