Kraniosynostos

Basfakta

Definition

  • Kraniosynostos är en skalldeformitet hos barn som beror på för tidig slutning av en eller flera kraniesuturer.1
  • En kraniosynostos kan ingå som en del i ett syndrom eller vara en isolerad missbildning.
    • De syndromala kraniosynostoserna utgör cirka 10 %
  • Den avvikande huvudformen leder oftast inte till någon intellektuell svaghet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.