Kongenital höftledsluxation (DDH)

Basfakta

Definition

  • Terminologin kring kongenital höftledsluxation och höftdysplasi är inte helt enkel. Den engelska benämningen DDH (Developmental Dysplasia of the Hip) beskriver bättre att kongenital höftledsluxation (liksom höftdysplasi) inte alltid är medfödd utan kan utvecklas efter födelsen.1
  • Även vid instabilitet utan regelrätt luxation finns indikation för behandling för att undvika framtida höftdysplasi. För att ytterligare komplicera det hela är termen höftdysplasi ett samlingsbegrepp för anatomiskt omogen höftled, oavsett ålder på patienten. Dysplasi kan gälla onormal storlek, form, riktning eller placering av lårbenshuvudet, acetabulum eller båda. Höftledsdysplasi diagnosticeras ibland inte förrän i vuxen ålder.
  • Obehandlad höftdysplasi predisponerar för degenerativa skador och smärtsam artros.
  • Tidig diagnos och behandling minskar risken för komplikationer.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.