Gå direkt till huvudinnehållet

Höftledsdysplasi/höftinstabilitet hos nyfödda

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Definition:
Försenad utveckling av höftledens anatomi med luxerbar eller instabil höftled i nyföddhetsperioden eller dålig täckning av ledhuvudet via ett brant acetabulum hos lite äldre barn.
Förekomst:
I Sverige föds årligen föds cirka 700 barn med instabila höfter.
Symtom:
Om tillståndet upptäcks först när barnet börjar gå kan hälta och bredspårig gång ses.
Kliniska fynd:
Barn upp till 2–3 månaders ålder – positivt Barlows (luxerbart ledhuvud) och/eller Ortolanis test (luxerat ledhuvud). Från 3 månaders ålder – nedsatt abduktion av den luxerade höften. Ibland noteras även kortare lårben på den drabbade sidan.
Diagnostik:
Klinisk generell screening av barnläkare vid nyföddhetsundersökningen, ibland ultraljud. Klinisk kontroll av höfter vid läkarundersökningar på BVC – vid misstänkt höftdysplasi efter 2 månaders ålder görs röntgen bäcken frontalbild.
Behandling:
Upptäckt under de första levnadsveckorna – skena under minst 6 veckor som fixerar barnets höfter i "grodläge" med höftlederna flekterade och abducerade. Vid senare upptäckt – häftsträck, gipsning och i många fall operation.
 1. Yang S, Zusman N, Lieberman E, Goldstein RY. Developmental Dysplasia of the Hip. Pediatrics 2019; 143(1): pii: e20181147. pmid:30587534 PubMed  
 2. Düppe H. Medfödd instabilitet och luxation i höften – handläggning i dag. Lakartidningen.se 2013-04-09 lakartidningen.se  
 3. Wenger D, Düppe H, Nilsson JÅ, Tiderius CJ. Incidence of Late-Diagnosed Hip Dislocation After Universal Clinical Screening in Sweden. JAMA Netw Open 2019; 2: e1914779. pmid:31702798 PubMed  
 4. Dunn PM. Perinatal observations on the etiology of congenital dislocation of the hip. Clin Orthop Relat Res 1976; 119: 11-22. PubMed  
 5. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Den dysplastiske hofte I. Ugeskr Læger 2003; 165: 210-4. PubMed  
 6. Ortiz-Neira CL, Paolucci EO, Donnon T. A meta-analysis of common risk factors associated with the diagnosis of developmental dysplasia of the hip in newborns. Eur J Radiol 2012; 81:e344. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 7. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics. 2006; 117: 557-76. PubMed  
 8. Regional medicinsk riktlinje. Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård - barn och ungdomar. Västra Götalandsregionen. Hämtad 2020-04-07 alfresco.vgregion.se  
 9. Rikshandboken Barnhälsovård. Höftled-undersökning. Hämtad 2020-04-07https://www.rikshandboken-bhv.se/pediatrik/somatiska-undersokningar/hoftled---undersokning/ www.rikshandboken-bhv.se  
 10. US Preventive Services Task Force. Screening for developmental dysplasia of the hip: Recommendation statement. Pediatrics 2006;117:898-902. Shipman SA, Helfand M, Moyer VA, Yawn BP. Screening for developmental dysplasia of the hip: a systematic literature review for the US Preventive Services Task Force. Pediatrics 2006; 117: 557-76. Pediatrics  
 11. Lagerløv P, Bakke K, Hogstad EM. Screening for hofteleddsdysplasi på helsestasjonen. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2105-7. PubMed  
 12. Strandberg C, Konradsen LAG, Ellitsgaard N, Glassau EN. Ultralydskanning ved diagnostik og behandling af hoftedysplasi. Ugeskr Læger 2008; 170: 235. PubMed  
 13. Woolacott NF, Puhan MA, Steurer J, Kleijnen J. Ultrasonography in screening for developmental dysplasia of the hip in newborns: systematic review. BMJ 2005; 330: 1413. British Medical Journal  
 14. Laborie LB, Markestad TJ, Davidsen H, et al. Selective ultrasound screening for developmental hip dysplasia: effect on management and late detected cases. A prospective survey during 1991-2006. Pediatr Radiol 2014;44(4):410-24. Pmid 24337789.
 15. Blom HC, Heldaas O, Manoharan P, Andersen BD, Søia L. Ultralydscreening for hofteleddsdysplasi hos nyfødte og behandling med Frejkas pute. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998-2001. PubMed  
 16. Ultraljudsundersökning för att upptäcka medfödd höftledsdysplasi hos nyfödda. SBU 2020. www.sbu.se  
 17. Grill F, Bensahel H, Canadell J, Dungl P, Matasovic T, Vizkelety T. The pavlik harness in the treatment of congenital dislocating hip: report on a multicenter study of the European Pediatric Orthopaedic Society. J Pediatr Orthop 1988; 8: 1-8. PubMed  
 18. Jacobsen S, Sonne-Holm S. Den dysplastiske hofte II. Ugeskr Læger 2003; 165: 214-9. PubMed  
 19. Terjesen T, Horn J. Have Changes in Treatment of Late-detected Developmental Dysplasia of the Hip During the Last Decades Led to Better Radiographic Outcome?. Clin Orthop Relat Res 2016 May; 474(5): 1189-98. pmid:26290341 PubMed  
 • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet