Gå direkt till huvudinnehållet

Femoral retroversion

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Sass P, Hassan G. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Physician 2003; 68: 461-8. PubMed  
  2. Staheli LT. Rotational problems of the lower extremities. Orthop Clin North Am 1987;18:503-12. PubMed  
  3. Beauchamp RD. 'Doctor, my son walks funny': a guide for the perplexed. Can Fam Physician 1990; 36:1575-80. PubMed  
  4. Wall EJ. Practical primary pediatric orthopedics. Nurs Clin North Am 2000;35:95-113. PubMed  
  5. Staheli LT. Rotational problems in children. Instr Course Lect 1994;43:199-209. PubMed  
  6. Kumar SJ, MacEwen GD. Torsional abnormalities in children's lower extremities. Orthop Clin North Am 1982;13:629-39. PubMed  
  • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim