Gå direkt till huvudinnehållet

Femoral anteversion

Senast uppdaterad: Publicerad:


  1. Sass P, Hassan G. Lower extremity abnormalities in children. Am Fam Physician 2003; 68: 461-8. PubMed  
  2. Bruce RW Jr. Torsional and angular deformities. Pediatr Clin North Am 1996:43:867-81.
  3. Staheli LT. Rotational problems in children. Instr Course Lect 1994;43:199-209. PubMed  
  4. Staheli LT. Torsion--treatment indications. Clin Orthops 1989;247:61-6. PubMed  
  5. Staheli LT. Rotational problems of the lower extremities. Orthop Clin North Am 1987;18:503-12. PubMed  
  • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Tidigare sakkunniga

  • Terje Johannessen, professor i allmänmedicin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim