Gå direkt till huvudinnehållet

Coxitis simplex/Serös coxit

Senast reviderad:


Definition:
Övergående, benign akut synovit i höftleden som leder till artrit och artralgier i höften. Uteslutningsdiagnos.
Förekomst:
Bland de vanligaste orsakerna till höftproblem hos barn. Vanligast i åldern 3(4) till 8(10) år.
Förekommer cirka dubbelt så ofta hos pojkar som hos flickor.
Symtom:
Barnet haltar och inte vill stödja på det ena benet. Akuta/subakuta, milda till måttliga smärtor (i regel ensidigt) som kan kännas i ljumske, höft, ben, knä.
Fynd:
Opåverkat barn med oftast ingen feber eller låg feber. Minskad abduktion och inåtrotation i höften. 
Diagnostik:
Symtom, fynd och provtagning för att bedöma risken för septisk artrit. Utvidgad diagnostik vid utebliven förbättring efter 2–7 dagar. 
Behandling:
Symtomatisk behandling. Avlastning och eventuellt NSAID/paracetamol.
 1. Whitelaw C, Bhimji S. Transient synovitis. StatPearls Internet. Treasure Island (FL). Jan 2018. PMID:29083677. PubMed  
 2. Nouri A, Walmsley D, Pruszczynski, et al. Transient synovitis of the hip: a comprehensive review. J Pediatr Orthope B 2014; 23(1): 32-6. pmid:23812087 PubMed  
 3. Landin LA, Danielsson LG, Wattsgård C. Transient synovitis of the hip. Its incidence, epidemiology and relation to Perthes' disease. J Bone Joint Surg Br 1987; 69(2): 238-42. pmid:3818754 PubMed  
 4. Kastrissianakis K, Beattie TF. Transient synovitis of the hip: more evidence for a viral aetiology. Eur J Emerg Med. 2010 Oct. 17(5):270-3. PMID:20523221. PubMed  
 5. Uziel Y, Butbul-Aviel Y, Barash J, et al. Recurrent transient synovitis of the hip in childhood. Longterm outcome among 39 patients. J Rheumatol 2006; 33:810.
 6. Edwards EG. Transient synovitis of the hip joint in childen; report of thirteen cases. JAMA 1951; 145(1): 30-34. pmid:14880459 PubMed  
 7. Kocher MS, Mandiga R, Zurakowski D, et al. Validation of a clinical prediction rule for the differentiation between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children. J Bone Joint Surg Am. 2004 Aug. 86-A(8):1629-35. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 8. Caird MS, Flynn MS, Leung YL, et al. Factors distinguishing septic arthritis from transient synovitis of the hip in children. A prospective study. J Bone Joint Surg Am 2006; 88(6): 1251-7. pmid:16757758 PubMed  
 9. Sultan J, Hughes PJ. Septic arthritis or transient synovitis of the hip in children: the value of clinical prediction algorithms. J Bone Joint Surg Br 2010; 92(9): 1289-93. pmid:20798450 PubMed  
 10. Singhal R, Perry DC, Khan FN, et al. The use of CRP within a clinical prediction algorithm for the differentiation of septic arthritis and transient synovitis in children. J Bone Joint Surg Br. 2011;93(11):1556–1561. PMID:22058311. PubMed  
 11. Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Hälta hos barn. 2018-11-30 (hämtad 2019-01-28). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 12. Region Örebro län. Hälta och coxitis simplex. 2015-08-20 (hämtad 2019-01-28). www.regionorebrolan.se  
 13. Kermond S, Fink M, Graham K, et al. A randomized clinical trial: should the child with transient synovitis of the hip be treated with nonsteroidal anti-inflammatory drugs? Ann Emerg Med 2002; 40:294. PMID:12192353. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Carl Johan Tiderius, docent och överläkare, Barnortopediska enheten, Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus