Parasomnier och motoriska sömnrelaterade störningar hos barn

Basfakta

Definition

 • Parasomnier är oönskade motoriska och verbala icke-epileptiska nattliga anfall som uppträder under sömn och är särskilt vanliga i barnaåren.1-2
 • De vanligaste parasomnierna hos barn är sömngång, förvirring vid uppvaknande, nattskräckanfall och mardrömmar. Rytmiska rörelsestörningar räknades tidigare till parasomnier men tillhör nu gruppen sömnrelaterade motorikstörningar.
 • Sömngång:
  • Ett tillstånd när barnet ger sken av att vara vaket, men inte är vid fullt medvetande
  • Tillståndet kan variera från oro i sängen till att barnet planlöst går runt i hemmet
  • Barnet talar mumlande och otydligt och ofta oförståeligt
 • Nattskräckanfall:
  • Barnet vaknar plötsligt och skriker, är otröstligt i upp till 30 minuter innan det slappnar av och faller i sömn igen
 • Ofullständigt uppvaknande med förvirring:
  • Abrupt uppvaknande varvid barnet är desorienterat, förvirrat, upprört men vanligtvis utför en eller annan till synes ändamålsenlig motorisk rörelse.
 • Mardröm uppstår vanligen i samband med REM-sömn. Ofta blir barnet klarvaket efter en mardröm, minns den otäcka drömmen och behöver då tröst och närhet, försäkran om att "det var bara en dröm" och stöd att somna om. De allra flesta barn har mardröm någon gång, det bör betraktas som helt normalt. Om barn däremot ofta har intensiva mardrömmar så bör läkare och eventuellt psykolog konsulteras.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.