Gå direkt till huvudinnehållet

Parasomnier och motoriska sömnrelaterade störningar hos barn

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Parasomnier är oönskade motoriska och verbala icke-epileptiska nattliga anfall som uppträder under sömn och som är särskilt vanliga i barndomen.
Förekomst:
Parasomnier är vanliga och förekommer hos 15–20 % av alla barn före tonåren.
Symtom:
De vanligaste parasomnierna hos barn är sömngång och nattskräck. Även rytmiska rörelser under sömn, ofullständigt uppvaknande med förvirring och sömnryckningar förekommer.
Kliniska fynd:
Inga typiska kliniska fynd. Somatisk undersökning är normal.
Diagnostik:
Typisk anamnes.
Behandling:
Information om att tillståndet är ofarligt och att barnet kommer att växa ifrån det.
 1. Nguyen TT, Kaplan PW, Wilfong A. Nonepileptic paroxysmal disorders in children. UpToDate, last updated Sep 26, 2019. UpToDate  
 2. Ahmed SMS. Sleep walking. Medscape, last updated Mar 11, 2019.
 3. Fleetham JA, Fleming JA. Parasomnias. CMAJ. 2014 May 13;186(8):E273-80. Epub 2014 May 5. PMID: 24799552 PubMed  
 4. Vreugdenhil S, Weidenaar AC, de Jong IJ, van Driel MF. Sleep-Related Painful Erections: A Meta-Analysis on the Pathophysiology and Risks and Benefits of Medical Treatments. The Journal of Sexual Medicine 2018; 15: 5-19. pmid:29208538 PubMed  
 5. Walters AS. Clinical identification of the simple sleep-related movement disorders. Chest 2007; 131: 1260. PubMed  
 6. Manni R, Terzaghi M. Rhythmic movements during sleep: a physiological and pathological profile. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 3: 181.
 7. Derry CP, Duncan JS, Berkovic SF. Paroxysmal motor disorders of sleep: the clinical spectrum and differentiation from epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1775. PubMed  
 8. Hamiwka LD, Singh N, Niosi J, Wirrell EC. Diagnostic inaccuracy in children referred with "first seizure": role for a first seizure clinic. Epilepsia 2007; 48: 1062. PubMed  
 9. Ackroyd G, D'Cruz OF, Sharp SJ. Somnambulism (sleep walking). eMedicine, last updated Mar 8, 2007.
 10. Stallman HM, Kohler M. Prevalence of Sleepwalking: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLOS One 2016; 11: e0164769. pmid:27832078 PubMed  
 11. Plazzi G, Vetrugno R, Provini F, Montagna P. Sleepwalking and other ambulatory behaviours during sleep. Neurol Sci 2005; 26 Suppl 3: 193.
 12. Guilleminault C, Lee JH, Chan A, et al. Non-REM-sleep instability in recurrent sleepwalking in pre-pubertal children. Sleep Med 2005; 6: 515-21. PubMed  
 13. Sattar SP, Ramaswamy S, Bhatia SC, Petty F. Somnambulism due to probable interaction of valproic acid and zolpidem. Ann Pharmacother 2003; 37: 1429-33. PubMed  
 14. Mason TB, Pack AI. Sleep terrors in childhood. J Pediatr 2005; 147: 388. PubMed  
 15. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015). www.lakemedelsverket.se  
 16. Zergham AS, Chauhan Z. Somnambulism. 2021 Jun 7. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 32644427.
 17. Gigliotti F, Esposito D, Basile C, Cesario S, Bruni O. Sleep terrors-A parental nightmare. Pediatr Pulmonol. 2021 Mar 1. doi: 10.1002/ppul.25304. Epub ahead of print. PMID: 33647192. PubMed  
 • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok