Nattskräck

 • DEFINITION:Återkommande, kortvarig sömnstörning hos barn, karakteriserad av intensivt skrikande och rädsla samtidigt som barnet är svårt att väcka
 • FÖREKOMST:Det uppskattas att 1–6 % av alla barn upplever anfall av nattskräck. Kan förekomma från ettårsåldern, men är vanligast bland barn mellan tre och tolv år.
 • SYMTOM:Vanligtvis ett friskt barn som börjar skrika hysteriskt tidigt på natten utan att vara kontaktbar. Durationen är ofta kortare än 10 minuter.
 • KLINISKA FYND:Normala undersökningsfynd.
 • DIAGNOSTIK:Diagnosen ställs på typisk anamnes. Inga tilläggsundersökningar behövs.
 • BEHANDLING:Se till att barnets säng och rum är säkra så att barnet inte skadar sig om det impulsivt lämnar rummet. Eliminera så långt som möjligt faktorer som kan störa sömnen, och upprätthåll regelbundna sömntider.

Basfakta

Definition

 • Pavor nocturnus, nattskräck, på engelska "sleep terror".
 • Återkommande, kortvarig sömnstörning hos barn, karakteriserad av intensivt skrikande och rädsla samtidigt som barnet är svårt att väcka eftersom det befinner sig i ett tillstånd av partiell vakenhet.1-3
 • Barnet kan också visa tecken på autonoma reaktioner som takykardi, takypné och svettning under anfallen.
 • Barnet minns vanligen inte något av händelsen när det vaknar nästa morgon.
 • Nattskräck kan upplevas skrämmande för familjen eftersom man inte förstår vad som är fel.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.