Gå direkt till huvudinnehållet

Nattskräck

Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Återkommande, kortvarig sömnstörning (parasomni) hos barn, karakteriserad av intensivt skrikande och rädsla samtidigt som barnet är svårt att väcka
Förekomst:
Det uppskattas att 1–6 % av alla barn upplever anfall av nattskräck. Kan förekomma från 1-årsåldern, men är vanligast bland barn mellan 5–7 år.
Symtom:
Vanligtvis ett friskt barn som börjar skrika hysteriskt tidigt på natten utan att vara kontaktbar. Durationen är ofta kortare än 10 minuter.
Kliniska fynd:
Normala undersökningsfynd.
Diagnostik:
Diagnosen ställs på typisk anamnes. Inga tilläggsundersökningar behövs.
Behandling:
Se till att barnets säng och rum är säkra så att barnet inte skadar sig om det impulsivt lämnar rummet. Eliminera så långt som möjligt faktorer som kan störa sömnen, och upprätthåll regelbundna sömntider.
  1. Van Horn NL, Street M. Night Terrors. 2020 Jul 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 29630274. PubMed  
  2. Fleetham JA, Fleming JA. Parasomnias. CMAJ. 2014 May 13;186(8):E273-80. Epub 2014 May 5. PMID: 24799552 PubMed  
  3. Spratt EG. Sleep terrors. Medscape, last updated Mar 14, 2019. http://emedicine.medscape.com/article/914360-overview.
  4. Sateia MJ. International classification of sleep disorders-third edition: highlights and modifications. Chest. 2014 Nov;146(5):1387-1394. PMID: 25367475. PubMed  
  5. Stores G. Aspects of parasomnias in childhood and adolescence. Arch Dis Child 2009; 94: 63-9. PubMed  
  6. Gigliotti F, Esposito D, Basile C, Cesario S, Bruni O. Sleep terrors-A parental nightmare. Pediatr Pulmonol. 2021 Mar 1. doi: 10.1002/ppul.25304. Epub ahead of print. PMID: 33647192. PubMed  
  7. Sömnstörningar hos barn – kunskapsdokument. Läkemedelsverket (2015). www.lakemedelsverket.se  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL