Gå direkt till huvudinnehållet

Juvenil idiopatisk artrit (JIA)

Senast reviderad:


Definition:
Artrit i en eller flera leder i mer än sex veckor med debut före 16 års ålder och där andra orsaker har uteslutits.
Förekomst:
Cirka 200–250 barn får diagnosen juvenil idiopatisk artrit i Sverige varje år.
Symtom:
Smärta och (morgon-)stelhet i leder, eventuellt andra symtom samt systemiska symtom. 
Kliniska fynd:
Svullnad, värmeökning och smärta i en eller flera leder. Andra symtom förekommer och gör att man dela in JIA i undertyper.
Diagnostik:
Uteslutningsdiagnos. Anamnes, kliniska fynd, blodprover och bilddiagnostik kan ingå i utredningen.
Behandling:
Utförs av barnreumatolog. Multidisciplinär behandling. Består av farmakologisk och icke farmakologisk behandling.
 1. Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al. International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: second revision, Edmonton, 2001. J Rheumatol 2004; 31: 390-2. PubMed  
 2. Giancane G, Consolaro A, Lanni S, Davì S, Schiappapietra B, Ravelli A. Juvenile Idiopathic Arthritis: Diagnosis and Treatment. Rheumatol Ther. 2016;3(2):187-207. PMID:27747582. PubMed  
 3. Stefan Hagelberg, Boel Andersson-Gäre, Anders Fasth, Bengt Månsson, Yvonne Enman, Barnreumatologi. Redaktörer Förlag: Studentlitteratur 2008. ISBN 978-91-44-03388-4
 4. Riktlinjer för Arbetsterapiverksamhet inom barnsjukvård, Södra Sjukvårdsregionen. 17-09-27 (Hämtad 2022-01-13). vardgivare.skane.se  
 5. PRINTO/PRES. Juvenil Idiopatisk Artrit (JIA). Inget datum (Hämtad 2022-01-13). www.printo.it  
 6. Giancane G, Alongi A, Ravelli A. Update on the pathogenesis and treatment of juvenile idiopathic arthritis. Curr Opin Rheumatol. 2017;29(5):523-529. PMID:28538013. PubMed  
 7. Prahalad S. Genetics of juvenile idiopathic arthritis: an update. Curr Opin Rheumatol 2004; 16: 588-94. pmid:15314499 journals.lww.com  
 8. Horton DB, Scott FI, Haynes K, et al. Antibiotic Exposure and Juvenile Idiopathic Arthritis: A Case–Control Study. Pedatrics 2015. doi:10.1542/peds.2015-0036 DOI  
 9. Orphanet. Rheumatoid factor-positive polyarticular juvenile idiopathic arthritis. April 2020 (Hämtad 2022-01-14). www.orpha.net  
 10. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan. Riktlinje för screening och behandling av JIA-associerad uveit. 2021-11-15 (Hämtad 2022-01-14). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
 11. Svensk Barnreumatologisk förening, Svenska Barnläkarföreningen (BLF). Farmakologisk behandling av juvenil idiopatisk artrit (JIA). 2021-06-09 /Hämtad 2022-01-17). cms.medibas.se  
 12. Guzman J, Oen K, Tucker LB, et al. The outcomes of juvenile idiopathic arthritis in children managed with contemporary treatments: results from the ReACCh-Out cohort. Ann Rheum Dis. 2014. PMID:24842571. PubMed  
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas