Gå direkt till huvudinnehållet

Järnbristanemi hos barn

Senast reviderad:


Definition:
Anemi orsakad av järnbrist hos barn, ofta mikrocytär och hypokrom. Normalvärden av hemoglobin beror på ålder.
Förekomst:
Vanligaste orsaken till anemi hos barn. 
Symtom:
Blekhet, slöhet, nedsatt fysisk prestationsförmåga, irritabilitet.
Kliniska fynd:
Eventuellt avplanande tillväxtkurva, blek hud och slemhinnor (handflator, nagelbäddar, konjunktivalt). Dyspné, takykardi och förstorat hjärta vid allvarlig anemi.
Diagnos:
Ställs med hjälp av blodprover, där mätning av ferritin har stort värde.
Behandling:
Järnbristanemi behandlas med koståtgärder och eventuellt tillskott av järn.
 1. Wang M. Iron deficiency and other types of anemia in infants and children. Am Fam Physician. 2016 Feb 15;93(4):270-278. PMID:26926814. PubMed  
 2. Mohoney DH. Iron deficiency in infants and young children: Screening, prevention, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Sep 11, 2014 . UpToDate  
 3. Hay G, Sandstad B, Whitelaw A, Borch-Iohnsen B. Iron status in a group of Norwegian children aged 6-24 months. Acta Paediatr 2004; 95: 592-8. PubMed  
 4. U.S. Preventive Services Task Force. Iron deficiency anemia in young children: screening. September 2015 (hämtad 2019-03-19). www.uspreventiveservicestaskforce.org  
 5. White KC. Anemia is a poor predictor of iron deficiency among toddlers in the United States: For heme the bell tolls. Pediatrics 2005; 115: 315-20. Pediatrics  
 6. Ullrich C, Wu A, Armsby C, et al. Screening healthy infants for iron deficiency using reticulocyte hemoglobin content. JAMA 2005; 294: 924-30. Journal of the American Medical Association  
 7. Livsmedelsverket. Järn. 2018 (hämtad 2019-03-19) www.livsmedelsverket.se  
 8. Teucher B, Olivares M, Cori H. Enhancers of iron absorption: ascorbic acid and other organic acids. Int J Vitam Nutr Res 2004; 74: 403-19.http://www.ahrq.gov/clinic/uspstf06/ironsc/ironrs.htm.
 9. Diaz M, Rosaldo JL, Allen LH, Abrams S, Garcia OP. The efficacy of a local ascorbic acid-rich food in improving iron absorbtion from Mexican diets: a field study using stable isotopes. Am J Clin Nutr 2003; 78: 436-40. PubMed  
 10. Verdon F, Burnand B, Stubi CL, Bonard C, Graff M, Michaud A, et al. Iron supplementation for unexplained fatigue in non-anaemic women: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ 2003; 326: 1124. British Medical Journal  
 11. U.S. Preventive Services Task Force. Screening for iron deficiency anemia-including iron supplementation for children and pregnant women. Rockville, Md.: Agency for Healthcare Research and Quality, May 2006. Accessed July 24, 2006, at:
 • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas

Tidigare sakkunniga

 • Mikael Behrendtz, överläkare, barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping