Infantilt hemangiom

  • Definition:Infantila hemangiom ("jordgubbsmärke", "smultronmärke") är benigna vaskulära tumörer som har ett typiskt kliniskt förlopp med snabb tidig proliferation följt av en mer långsam spontan tillbakabildning.
  • Förekomst:Tal från USA visar en incidens på 4,5 %. Finns vanligen inte vid födseln, diagnosen ställs i regel inom de första 4–6 levnadsveckorna.
  • Symtom:Blå/rosa/röd hudförändring som växer snabbt. De flesta hemangiom slutar att växa vid cirka nio månaders ålder och tillbakabildas därefter gradvis.
  • Kliniska fynd:80 % av hemangiomen är fokala och solitära. Konsistensen är som regel gummiaktig och fast. Hemangiomet kan öka i storlek när barnet skriker. Färgen varierar med avståndet från ytan. Om hemangiomet är lokaliserat djupt i den subkutana vävnaden kan huden över vara helt normal.
  • Diagnostik:Tilläggsundersökningar behövs sällan. Vid osäkerhet om diagnosen eller vid >5 kutana hemangiom kan MRT eller ultraljudsundersökning vara aktuellt.
  • Behandling:Ofta krävs ingen behandling. Behandling kan behövas för hemangiom som kan påverka vitala funktioner (luftvägar, lever, magtarmkanal, periorbitalt), vid resttillstånd eller vid ökad risk för ärrbildning eller missbildning vid ulceration (näsa, läppar eller öron). Vid indikation för systemisk behandling ges i första hand med propranolol. I vissa situationer kan laserbehandling eller kirurgi vara aktuellt.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.