Gå direkt till huvudinnehållet

Infantilt hemangiom

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


Definition:
Infantila hemangiom ("jordgubbsmärke", "smultronmärke") är benigna vaskulära tumörer som har ett typiskt kliniskt förlopp med snabb tidig proliferation följt av en mer långsam spontan tillbakabildning.
Förekomst:
Finns vanligen inte vid födseln, diagnosen ställs i regel inom de första 4–6 levnadsveckorna. Siffror från USA visar en incidens på 4,5 %.
Symtom:
Blå/rosa/röd hudförändring som växer snabbt. De flesta hemangiom slutar att växa vid cirka 9 månaders ålder och tillbakabildas därefter gradvis.
Kliniska fynd:
80 % av hemangiomen är fokala och solitära. Konsistensen är som regel gummiaktig och fast. Hemangiomet kan öka i storlek när barnet skriker. Färgen varierar med avståndet från ytan. Om hemangiomet är lokaliserat djupt i den subkutana vävnaden kan huden över vara helt normal.
Diagnostik:
Tilläggsundersökningar behövs sällan. Vid osäkerhet om diagnosen eller vid >5 kutana hemangiom kan MRT eller ultraljudsundersökning vara aktuellt.
Behandling:
Ofta krävs ingen behandling eftersom de flesta hemangiom spontant tillbakabildas under småbarnsåren. Behandling kan behövas för hemangiom som kan påverka vitala funktioner (luftvägar, lever, magtarmkanal, periorbitalt), vid resttillstånd eller vid ökad risk för ärrbildning eller missbildning vid ulceration (näsa, läppar eller öron). Vid indikation för systemisk behandling ges i första hand propranolol. I vissa situationer kan laserbehandling eller kirurgi vara aktuellt.
 1. Munden A, Butschek R, Tom W, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: Incidence, clinical characteristics, and association with placental anomalies. Br J Dermatol 2014 doi.org/10.1111/bjd.12804. PMID: 24641194 PubMed  
 2. Léauté-Labrèze C, Hoeger P, Mazereeuw-Hautier J, et al. A Randomized, Controlled Trial of Oral Propranolol in Infantile Hemangioma. N Engl J Med 2015;372:735-46. PMID: 25693013 PubMed  
 3. Krowchuk DP, Frieden IJ, Mancini AJ, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas. Pediatrics 2019; 143: e20183475. pmid:30584062 PubMed  
 4. North, PE, Waner, M, Brodsky, MC. Are infantile hemangiomas of placental origin?. Ophthalmology 2002; 109: 633. PubMed  
 5. Regnier S, Dupin N, Le Danff C, et al. Endothelial cells in infantile haemangiomas originate from the child and not from the mother (a fluorescence in situ hybridization-based study. Br J Dermatol 2007; 157: 158-60. pmid:17578438 PubMed  
 6. Hemangioma Investigator Group, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal, and perinatal characteristics. J Pediatr 2007; 150: 291-4. PMID: 17307549 PubMed  
 7. Hansson E, Troilius Rubin A, Freccero C. ABC om - Vaskulära lesioner, del 1: - Klassificering och diagnostik Vascular lesions, Part 1: Classification and diagnosis. Lakartidningen. 2015 Apr 27;112:C97W. Swedish. PMID: 25919669. PubMed  
 8. Wildgruber M, Sadick M, Müller-Wille R, Wohlgemuth WA. Vascular tumors in infants and adolescents. Insights Imaging. 2019;10(1):30. Published 2019 Mar 13. PMID: 30868300 PubMed  
 9. Norsk barnelegeforening. Generell veileder i pediatri. Vaskulære lesjoner. Sist revidert 2015. Siden lest 08.02.2019. www.helsebiblioteket.no  
 10. Metry, DW, Hebert, AA. Benign cutaneous vascular tumors of infancy: when to worry, what to do. Arch Dermatol 2000; 136: 905. PubMed  
 11. Chiller, KG, Passaro, D, Frieden, IJ. Hemangiomas of infancy: clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol 2002; 138: 1567. PubMed  
 12. Hand, JL, Frieden, IJ. Vascular birthmarks of infancy: resolving nosologic confusion. Am J Med Genet 2002; 108: 257. PubMed  
 13. Poetke M, Frommeld T, Berlien HP. PHACE syndrome: new views on diagnostic criteria. Eur J Pediatr Surg 2002; 12: 366-74. PubMed  
 14. Frieden, IJ, Reese, V, Cohen, D. PHACE syndrome: the association of posterior fossa brain malformations, hemangiomas, arterial anomalies, coarctation of the aorta and cardiac defects, and eye abnormalities. Arch Dermatol 1996; 132:307. PubMed  
 15. Krowchuk DP, Frieden IJ, Mancini AJ, et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Infantile Hemangiomas. Pediatrics 2019; 143: e20183475. pmid:3058406 PubMed  
 16. Drolet BA, Frommelt PC, Chamlin SL, et al. Initiation and use of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus conference. Pediatrics 2013;131:128-140. PMID: 23266923 PubMed  
 17. Dubois J, Patriquin HB, Garel L, et al. Soft-tissue hamangiomas in infants and children: Diagnosis using doppler sonography. Am J Roentgenol 1998; 171: 247-52. PubMed  
 18. Hansson E, Troilius Rubin A, Freccero C. ABC om - Vaskulära lesioner, del 2: Behandling, komplikationer och associerade syndrom Vascular lesions, part 2: Treatment, complications and associated syndromes. Lakartidningen. 2015 May 12;112:C97X. Swedish. PMID: 25965649 PubMed  
 19. Tanner, JL, Dechert, MP, Frieden, IJ. Growing up with a facial hemangioma: parent and child coping and adaptation. Pediatrics 1998; 101: 446. PMID: 9481012 PubMed  
 20. Chinnadurai S, Fonnesbeck C, Snyder KM, et al. Pharmacologic Interventions for Infantile Hemangioma: A Meta-analysis. Pediatrics 2016. doi:26772662. PMID: 26772662 PubMed  
 21. Novoa M, Baselga E, Beltran S et al. Interventions for infantile haemangiomas of the skin. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD006545. PMID: 29667726 PubMed  
 22. Shah SD, Baselga E, McCuaig C, et al. Rebound growth of infantile hemangiomas after propranolol therapy. Pediatrics. 2016;137(4):e20151754 DOI: 10.1542/peds.2015-1754. PMID: 26952504 PubMed  
 23. Knöpfel N, Oesch V, Theiler M, et al. Rebound of Involuted Infantile Hemangioma After Administration of Salbutamol. Pediatrics February 2020, e20191942. doi:10.1542/peds.2019-1942. PMID: 32051218 PubMed  
 24. Hogeling M, Adams S, Wargon O. A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas. Pediatrics 2011; 128: e259-66. PMID: 21788220 PubMed  
 25. Izadpanah A, Izadpanah A, Kanevsky J, et al. Propranolol versus corticosteroids in the treatment of infantile hemangioma: a systematic review and meta-analysis. Plast Reconstr Surg 2013; 131: 601-13. pmid:23142941 PubMed  
 26. Stier MF, Glick SA, Hirsch RJ. Laser treatment of pediatric vascular lesions: Port wine stains and hemangiomas. J Am Acad Dermatol 2008; 58: 261-85. PMID: 18068263 PubMed  
 27. Brightman LA, Brauer JA, Terushkin V, et al. Ablative fractional resurfacing for involuted hemangioma residuum. Arch Dermatol 2012; 148: 1294-8. pmid: 22910902 PubMed  
 28. Kim HJ, Colombo M, Frieden IJ. Ulcerated hemangiomas: clinical characteristics and response to therapy. J Am Acad Dermatol 2001; 44: 962-72 PubMed  
 29. Ceisler, EJ, Santos, L, Blei, F. Periocular hemangiomas: what every physician should know. Pediatr Dermatol 2004; 21: 1. PubMed  
 • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet

Tidigare sakkunniga

 • Maria Böhme, med dr och överläkare, Hudkliniken/Barnhudmottagningen, Karolinska universitetssjukhuset
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL